Zmarł ks. Grzegorz Pawłowski – pogrzeb 3.11.2021

W dniu 21 października 2021 r. zmarł w Jaffie w Izraelu

ks. Grzegorz Pawłowski

Jakub Hersz Griner

Protonotariusz apostolski (infułat)
Kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej

Honorowy Obywatel Miasta Lublin
Honorowy Obywatel Miasta Puławy

Urodził się 23 sierpnia 1931 w Zamościu (w oficjalnych dokumentach: 15 września 1933 r. w Gdeszynie)
Święcenia prezbiteratu przyjął 20 kwietnia 1958 r. w Lublinie


Pracował duszpastersko w parafiach (wikariusz):

Żółkiewka, św. Wawrzyńca: 1958-1959
Boby, Najświętszego Serca Pana Jezusa: 1959-1962
Chodel, Trójcy Świętej i Narodzenia NMP: 1962-1966
Kurów, Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła: 1966-1967
Lublin-Głusk, św. Jakuba Apostoła: 1967-1970

Izrael – duszpasterz Polonii: 1970-2021

Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner) urodził się 23 sierpnia 1931 r. w Zamościu w rodzinie żydowskiej. W czasie II wojny światowej jego bliscy ponieśli śmierć z rąk Niemców. On sam ukrywał się przed nazistami dzięki pomocy polskich rodzin. Po wojnie był w sierocińcu sióstr Benedyktynek. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, a 20 kwietnia 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował duszpastersko w parafiach: św. Wawrzyńca w Żółkiewce (1958-1959), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bobach (1959-1962), Trójcy Świętej i Narodzenia NMP w Chodlu (1962-1966), Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w Kurowie (1966-1967), św. Jakuba Apostoła w Lublinie – Głusku (1967-1970). W latach 1968-1970 studiował biblistykę w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od roku 1970 pełnił posługę duszpasterską w Ziemi Świętej pozostając niezmiennie ambasadorem Lublina, województwa lubelskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na świecie. Uchwałą z dnia 23 lutego 2012 r. Rada Miasta Puławy nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Puławy. Uchwałą z dnia 22 marca 2018 r. Rada Miasta Lublina nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublina. Jest autorem katechizmu w języku hebrajskim pt. „Sługa Mesjasza” oraz 10 książek opublikowanych w Wydawnictwie Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”. Na swoim prymicyjnym obrazku umieścił napis z Ewangelii św. Łukasza: „Ja jestem pośród was jako ten, który służy” (Łk 22,27). Jako sługa Mesjasza słowo to wiernie i gorliwie wcielał w swoje życie w Polsce i w Izraelu.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 listopada (środa):

10.00 – Msza św. pogrzebowa w Archikatedrze Lubelskiej

14.00 – Złożenie ciała na cmentarzu żydowskim w Izbicy

R.I.P.


LISTY KONDOLENCYJNE:


TRANSMISJE:

Transmisja TVP3 Lublin uroczystości pogrzebowych:

Transmisja Mszy św. pogrzebowej w archikatedrze lubelskiej – YouTube:

RELACJE PRASOWE:


Pożegnanie śp. ks. Grzegorza w Ziemi Świętej odbyło się podczas Mszy Świętej , której przewodniczył Patryjarcha Jerozolimy arcybiskup Pierbattista Pizzaballa w poniedziałek 25 października 2021 r. o godz. 18.30 w kościele św. Piotra w Jaffie. Przed Mszą Świętą o 18.00 będzie różaniec. Transmisja:


foto: Piotr Maciuk

Print Friendly, PDF & Email