Wręczenie honorowego obywatelstwa Lublina ks. Grzegorzowi Pawłowskiemu

W środę, 15 maja 2018 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublina ks. infułatowi Grzegorzowi Pawłowskiemu, kapłanowi archidiecezji lubelskiej. Honorowe obywatelstwo, na wniosek rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego, przyznała Księdzu Infułatowi Rada Miasta Lublina, uchwałą z dnia 22 marca 2018 r.

Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner) urodził się 23 sierpnia 1931 r. w Gdeszynie w rodzinie żydowskiej. W czasie II wojny światowej jego bliscy ponieśli śmierć z rąk Niemców. On sam ukrywał się przed nazistami dzięki pomocy polskich rodzin. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, a 20 kwietnia 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od roku 1970 pełni posługę duszpasterską w Ziemi Świętej pozostając niezmiennie ambasadorem Lublina, województwa lubelskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na świecie.

Lublin zyskuje honorowego obywatela, człowieka o wielkim autorytecie, darzonego szacunkiem na całym świecie. Ksiądz Infułat Grzegorz Pawłowski buduje mosty pojednania między Polską i Izraelem, z oddaniem służy Polakom w Ziemi Świętej. Jest zasłużony dla naszego miasta, regionu i ojczyzny. [Krzysztof Żuk, prezydent miasta]

GOŚĆ LUBELSKI [Żołnierz Mesjasza Honorowym Obywatelem Lublina]: Ks. infułat Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner) został 12. Honorowym Obywatelem Lublina. Wręczenie aktu nadania tytułu odbyło się w Trybunale Koronnym… [czytaj dalej]

GOŚĆ LUBELSKI [Ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner) Honorowym Obywatelem Lublina]: Taką decyzję podjęła dziś Rada Miasta Lublin na wniosek rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego… [czytaj dalej]

GOŚĆ LUBELSKI [Zakonnica stała się moją matką]: Gdyby nie siostra Klara Staszczak dzisiejszy ks. Grzegorz Pawłowski, a tak naprawdę Jakub Hersz Griner wyleciałby ze szkoły i pewnie źle skończył. Ocalały podczas wojny żydowski chłopiec znalazł matkę w zakonnicy… [czytaj dalej]

Print Friendly, PDF & Email