Biskup Mieczysław CisłoBiskup Mieczysław Cisło
Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Lubelskiej


Urodzony 15 sierpnia 1945 r. w Niemirówku  (parafia Krasnobród, diec. zamojsko-lubaczowska). Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim, gdzie w 1964 r. uzyskał maturę. W latach 1964-1970 alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i student Wydziału Teologicznego KUL.

Po uzyskanym magisterium z teologii przyjął święcenia kapłańskie 14 czerwca 1970 r. w Lublinie z rąk bpa Piotra Kałwy. W latach 1970-1974 wikariusz w parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, a w latach 1974-1975 wikariusz w parafii św. Anny w Lubartowie. W latach 1975-1977 odbywał studia z teologii dogmatycznej w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie w 1977 r. uzyskał licencjat, a w 1981 doktorat.

Od października 1981 r. rozpoczął pracę w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, gdzie obok prowadzonych wykładów z dogmatyki pełnił kolejno funkcje: prefekta 1981-1984, wicerektora 1984-1991 oraz rektora 1991-1998. Równocześnie pracownik naukowy KUL na Wydziale Teologii od 1982 r. (od 1985 asystent, a od 1989 adiunkt). Autor publikacji głównie z zakresu teologii dogmatycznej.

Odznaczony godnością kapelana Ojca Świętego i kanonią rzeczywistą Kapituły Archikatedralnej w Lublinie.

13 grudnia 1997 wyniesiony do godności biskupa tytularnego Auca i ustanowiony biskupem pomocniczym lubelskim. Konsekrowany 2 lutego 1998 r. w archikatedrze w Lublinie przez abpa Józefa Życińskiego. W archidiecezji pełni obowiązki min.: wikariusza generalnego, przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Duszpasterstwa Ogólnego, członka Rady Kapłańskiej, członka Kolegium Konsultorów.

Po śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego (10 lutego 2010 r.) do objęcia archidiecezji przez arcybiskupa Stanisława Budzika (22 października 2011 r.) pełnił funkcję administratora archidiecezji.

Na forum ogólnopolskim był Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Katolickich oraz Asystentem KEP przy Radzie Katolików Świeckich, Przewodniczącym Rady ds. Dialogu Religijnego, Przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, Przewodniczącym Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Luterańsko-Augsburską. Obecnie jest Członek Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie.

W związku z ukończeniem 75. roku życia i tym samym osiągnięciem wieku emerytalnego przez Księdza Biskupa Mieczysława Cisło, Ojciec Święty Franciszek przyjął jego rezygnację z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej. W związku z powyższym z dniem 15 sierpnia 2020 r. przeszedł w stan emerytalny.


w skrócie:

Biskup MIECZYSŁAW CISŁO

Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Lubelskiej
doktor teologii

dewiza biskupia: Christus Pascha nostrum – Chrystus nasza Pascha

urodzony – 15 sierpnia 1945 r. w Niemirówku k. Krasnobrodu
święcenia prezbiteratu – 14 czerwca 1970 r. w Lublinie
mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej (tyt. Auca) – 13 grudnia 1997 r.
święcenia biskupie – 2 lutego 1998 r. w Lublinie
administrator archidiecezji lubelskiej: 14.02.2010 – 22.10.2011
emeryt (senior) – do 15 sierpnia 2020 r.

adres:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6
20-105 Lublin
tel./fax 81 532 09 18
email: m.cislo@diecezja.lublin.pl


 

Print Friendly, PDF & Email