Informacje podstawoweARCHIDIECEZJA LUBELSKA

DATA USTANOWIENIA:

• diecezją: 23 września 1805 r.
– bullą papieża Piusa VII – „Quemadmodum Romanorum Pontificum”

• archidiecezją: 25 marca 1992 r.
– bullą papieża Jana Pawła II – „Totus Tuus Poloniae populus”

PATRONI ARCHIDIECEZJI:

św. Stanisław, biskup i męczennik (8 V)
św. Jan Kanty (20 X)

BISKUP DIECEZJALNY:

• Abp Stanisław BUDZIK
– arcybiskup metropolita lubelskie

KATEDRA:

Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
– rocznica poświęcenia: 9 czerwca

STATYSTYKA:

obszar (km2)9.108
mieszkańców1.074.859
katolików1.021.060
parafii271
– w tym parafii zakonnych7
dekanatów28
księży diecezjalnych869
księży zakonnych172
sióstr zakonnych485
alumnów40
dominicantes (2018)38,3 %
– w tym kobiety
– w tym mężczyźni
60,0 %
40,0 %
communicantes (2018)
– spośród obecnych
20,2 %
53,1 %
– w tym kobiety
– w tym mężczyźni
66,0 %
34,0 %
stan: 1.01.2023 r.

W 2018 roku:

W niedzielnej Mszy św. w archidiecezji lubelskiej uczestniczyło – dominicantes38,3% zobowiązanych* katolików [2017: 39,0%]

Dominikantes 2018
Communicantes 2018

Do Komunii św. przystąpiło – communicantes20,2% zobowiązanych* katolików [2017: 20,0%] – tj. 53,1% osób uczestniczących w tym dniu we Mszy św.

Dominicantes i communicantes w archidiecezji w latach 2008-2018

Najwyższy wskaźnik dominicates odnotowano w dekanatach: lubelskim-śródmiejskim (gdzie znajduje się archikatedra oraz najwięcej kościołów rektoralych i kaplic), kraśnickim, turobińskim i czemiernickim, a communicantes w dekanatach: lubelskim-śródmiejskim, turobińskim, kraśnickim i zakrzowieckim. Najmniejszy wynik procentowy odnotowano w dekanacie świdnickim.

Wśród uczestniczących w niedzielnej Eucharystii znalazło się ok. 40% mężczyzn i 60% kobiet, zaś wśród przyjmujących Komunię św. 34% mężczyzn i 66% kobiet.

Dominicantes 2018
Communicantes 2018

Zestawienie liczby osób ochrzczonych i zmarłych w latach 2012-2022 oraz liczby osób, które przystąpiły do I Komunii św., sakramentu bierzmowania i zawarło małżeństwo w latach 2012-2022:

Chrzty i pogrzeby 2012-2022
Inne sakramenty 2012-2022

Archidiecezja Lubelska to obszar 9.108 km2, który zamieszkuje ok. 1 mln 75 tys. osób, z czego blisko milion stanowią katolicy. W archidiecezji funkcjonuje 271 parafii, w tym 7 parafii prowadzonych jest przez zgromadzenia zakonne. Liczba księży diecezjalnych to 969 duchownych, pełniących różne posługi duszpasterskie w diecezji (613) oraz poza granicami diecezji i kraju, zajmujących się pracą dydaktyczno-naukową i pracujących w instytucjach diecezjalnych oraz emerytów.

Print Friendly, PDF & Email