Sąd Metropolitalny LubelskiSĄD METROPOLITALNY LUBELSKI

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin
tel. 81 532 36 33
e-mail: tribunal@diecezja.lublin.pl

Przyjęcia interesantów

od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30 – 13.30

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz w 2024 r.: 20 maja, 31 maja, 7 czerwca, 24 czerwca, 6 sierpnia, 16 sierpnia, 27 grudnia)


Porady w sprawach dotyczących procesu o nieważność małżeństwa udzielane są telefonicznie (81 532 36 33) lub pocztą elektroniczną (tribunal@diecezja.lublin.pl) w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 10.00-13.00

Informacja o procesie dotyczącym nieważności małżeństwa kanonicznego (plik pdf)

Rozwodnicy w Kościele – artykuł z Tygodnika Katolickiego Niedziela


OGŁOSZENIE


Przestrzegamy P.T. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te często nie mają uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. Zdarza się, że nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw. Praktyka sądowa wskazuje zresztą też na to, że tego rodzaju „pomoc” nie na wiele się przydaje, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.

Przed rozpoczęciem sprawy Sąd nie przyjmuje prywatnych opinii psychologicznych lub psychiatrycznych przygotowanych na użytek procesu.

Adwokaci zatwierdzeni do występowania przed Sądem Metropolitalnym Lubelskim:


Sąd rozpatruje w I instancji sprawy Archidiecezji Lubelskiej, w II instancji sprawy rozpatrzone w I instancji przez trybunały:

oraz Diecezji:

Sądem II instancji jest Sąd Metropolitalny Warszawski.

Obecna kadencja sędziów trwa do 2027 r.


Zarys historii sądu i niektóre dane statystyczne (plik pdf)


Print Friendly, PDF & Email