Sąd Metropolitalny LubelskiSĄD METROPOLITALNY LUBELSKI

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin
tel. 81 532 36 33, fax. 81 534 61 41
e-mail: tribunal@diecezja.lublin.pl

przyjęcia interesantów: 

UWAGA! W związku ze stanem epidemii Sąd Metropolitalny w Lublinie podaje do wiadomości, że do odwołania:

  1. Sąd wykonuje wszystkie czynności procesowe, które są możliwe w aktualnym reżimie sanitarnym.
  2. Warunki lokalowe sądu nie pozwalają jeszcze na bezpieczne, zgodnie z wytycznymi władz sanitarnych, przeprowadzanie przesłuchań w siedzibie sądu.
  3. Jeśli zapadnie decyzja o wznowieniu przesłuchań z gwarancją bezpieczeństwa lub przy użyciu technologii informatycznych – osoby zainteresowane będą wezwane za pośrednictwem poczty lub powiadomione telefonicznie.
  4. Porady w sprawach dotyczących procesu o nieważność małżeństwa możliwe są po uprzednim umówieniu.
  5. Sąd przyjmuje korespondencję pocztą tradycyjną i elektroniczną.
  6. Przyjęcia interesantów są możliwe po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną (81 532 36 33) lub pocztą elektroniczną: e-mail: tribunal@diecezja.lublin.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.30 – 13.30

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz w 2020 r.: 8 września, 2 listopada, 8 i 24 grudnia)


bezpłatne porady prawne w sprawach małżeńskich [po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem kancelarii sądu]: poniedziałek – piątek w godz. 10.00-13.00

dyżur adwokatów: poniedziałek – czwartek w godz. 10.00-13.00

Informacja o procesie dotyczącym nieważności małżeństwa kanonicznego (plik pdf)


OGŁOSZENIE


Przestrzegamy P.T. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te często nie mają uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. Zdarza się, że nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw. Praktyka sądowa wskazuje zresztą też na to, że tego rodzaju „pomoc” nie na wiele się przydaje, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.

Przed rozpoczęciem sprawy Sąd nie przyjmuje prywatnych opinii psychologicznych lub psychiatrycznych przygotowanych na użytek procesu.

Adwokaci, udzielający bezpłatnych porad w siedzibie sądu:


Sąd rozpatruje w I instancji sprawy Archidiecezji Lubelskiej, w II instancji sprawy rozpatrzone w I instancji przez trybunały:

oraz Diecezji:

Sądem II instancji jest Sąd Metropolitalny Warszawski.

Obecna kadencja sędziów trwa do 2022 r.


Zarys historii trybunału i niektóre dane statystyczne (plik pdf)


Print Friendly, PDF & Email