Rady i Komisje Archidiecezjalne 

Archidiecezjalna Rada ds. Ekonomicznych

Przewodniczący: bp dr Mieczysław Cisło
Sekretarz: ks. mgr Dariusz Bondyra
Członkowie:
ks. dr Cezary Kostro
ks. mgr Adam Lewandowski
ks. mgr lic. Piotr Nowak

 

Archidiecezjalna Komisja ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego

Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak
Zastępca przewodniczącego: ks. dr Maciej Staszak
Sekretarz: ks. mgr Tomasz Fidecki
Członkowie:
o. mgr lic. Waldemar Grubka OFM Cap
ks. mgr Adam Lewandowski
ks. mgr Andrzej Majchrzak
ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
ks. dr Stefan Misa
ks. mgr Piotr Raszyński
ks. mgr Marek Sawicki
ks. dr Zbigniew Wójtowicz
mgr Adam Łaguna

 

Archidiecezjalna Komisja Artystyczna

Przewodniczący: ks. mgr Adam Lewandowski
Członkowie:
ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak
ks. mgr Henryk Kapica
mgr Krzysztof Kawiak
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
ks. mgr Robert Raczyński
s. mgr inż. arch. Maristella Siennicka
ks. dr Tadeusz Stolz

 

Archidiecezjalna Rada Ekumeniczna

Przewodniczący: ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak
Wiceprzewodniczący: ks. dr Adam Siomak
Członkowie:
ks. dr Tadeusz Kądziołka
ks. mgr lic. Jerzy Henryk Ważny
o. dr Tomasz Dostatni OP
prof. dr hab. Sławomir Żurek
dr Jadwiga Leśniewska
Agnieszka Nowak
dr Tomasz Ożóg

 

Rada Ruchów, Wspólnot Formacyjnych i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Lubelskiej

http://rada-ruchy.kuria.lublin.pl/

Koordynator: ks. dr Wojciech Pęcherzewski
Członkowie:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – Witold Stępniewski
Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich – Teresa Adamska
Legion Maryi –  Maria Pankowska
Ruch Duszpasterstwa Biblijnego ?Metanoia? – Ryszard Modrzejewski
Ruch Światło-Życie – Marian Czajczyk
Katolickie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów – Jadwiga Gałczyńska
Polski Związek Kobiet Katolickich – Iwona Kułacka
Ruch Rodzin Nazaretańskich – Wiktoria Szerega
SHK ?Zawisza? – Edyta Sowińska
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Katarzyna Koguciuk

 

Archidiecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej

http://ako.diecezja.lublin.pl/

Przewodnicząc i koordynator formacji duchowej: ks. dr Tomasz Lisiecki
Członkowie:
mgr Stanisław Borowski
mgr Stanisław Diwiszek
ks. mgr Attila Honti
mgr Adam Łaguna
mgr Marek Mróz
dr szt. Mieczysław Mazurek
dr Piotr Orzeł
mgr Józef Telega 

 

Archidiecezjalna Komisja ds. Budownictwa Sakralnego

Przewodniczący: ks. dr Tadeusz Pajurek
Członkowie:
ks. mgr Stanisław Dziwulski
ks. mgr Adam Lewandowski
ks. mgr Tadeusz Nowak
ks. mgr Władysław Trubicki
ks. mgr Marek Warchoł

 

Delegat Biskupa ds. Misji w Archidiecezji Lubelskiej i Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych

Delegat: ks. dr Wojciech Rebeta

 

Cenzorzy do oceny ksiąg przy Kurii Metropolitalnej

ks. dr Adam Kaczor
ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak
ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny
ks. dr Stanisław Sieczka
ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
ks. dr Zbigniew Wójtowicz

 

.

Print Friendly, PDF & Email