Kapituła Kolegiacka ChełmskaKanonicy gremialni:

ks. mgr Andrzej Sternik, 2016 – dziekan
ks. prof. dr hab. Leszek Adamowicz, 1994
ks. mgr Józef Piłat, 2004
ks. mgr Henryk Kapica, 2008
ks. mgr Jan Karaś, 2008
ks. mgr Wojciech Jaroszyński, 2012
ks. mgr Andrzej Pyter, 2012
ks. mgr Stanisław Koproń, 2013
ks. mgr Andrzej Majchrzak, 2016
ks. mgr Grzegorz Szymański, 2018
ks. mgr Zbigniew Kasprzyk, 2021
ks. Kazimierz Próchniak, 2021


Kanonicy gremialni seniorzy:

ks. mgr Kazimierz Bownik, 1994 – dziekan senior, penitencjarz
ks. mgr Henryk Szymański, 1994
ks. mgr Antoni Świerkowski, 2000
ks. dr Tadeusz Kądziołka, 2010 – dziekan senior

Print Friendly, PDF & Email