Arcybiskup Stanisław WielgusArcybiskup Stanisław Wielgus
Arcybiskup Tytularny Viminacium


Urodził się 23 kwietnia 1939 r. w Wierzchowiskach k. Janowa Lubelskiego. Po ukończeniu Liceum Biskupiego w Lublinie w 1956 rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie i studia na Wydziale Teologicznym KUL. Uzyskał magisterium z teologii broniąc w 1964 roku pracę poświęconą biskupowi diecezjalnemu chełmskiemu Stanisławowi Jackowi Święcickiemu, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Mieczysława Żywczyńskiego.

Święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1962 r. z rąk biskupa Piotra Kałwy. Pracował jako wikariusz w parafiach św. Tomasza Apostoła w Zamościu (1962?1963) oraz św. Pawła w Lublinie (1963?1965). W latach 1964-1968 podjął studia na Wydziale Filozofii KUL, zwieńczone magisterium z filozofii. Po zakończeniu studiów 1968 roku przez rok pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie.

W roku 1969 rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1972 roku uzyskał stopień doktora i objął stanowisko adiunkta, a w roku 1980 stopień doktora habilitowanego. Od 1982 był docentem przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii. W 1989 został profesorem i kierownikiem Katedry Historii Filozofii w Polsce na Wydziale Filozofii KUL, którą kierował do 2006. W 1992 został profesorem zwyczajnym. Szczególnym przedmiotem jego zainteresowań naukowych stała się historia filozofii późnego średniowiecza.

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pełnił min. funkcje: kierownika Sekcji Filozofii Teoretycznej Wydziału Filozofii (1984?1988) i Międzywydziałowego Zakładu Kultury w Średniowieczu (1985?2006), sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego KUL (1986?1989), prorektor ds. studenckich (1988?1989). W latach 1989?1998 był rektorem uczelni.

W latach 1990?1993 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Był konsultorem watykańskiej Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, a w 1991 roku został powołany na uczestnika Synodu Biskupów Europejskich.

24 maja 1999 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem płockim. Święcenia biskupie przyjął i diecezję objął 1 sierpnia 1999 r. Głównym konsekratorem był prymas Polski kardynał Józef Glemp. 6 grudnia 2006 r. papież Benedykt XVI podniósł go do godności arcybiskupiej i mianował metropolitą warszawskim. 7 stycznia 2007 r. został mianowany arcybiskupem tytularnym Viminacium.

W Konferencji Episkopatu Polski był min. Członkiem Rady Stałej, przewodniczącym Rady Naukowej, współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, asystentem Krajowej Rady Katolików Świeckich oraz członkiem Zespołu ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja. W Stolicy Apostolskiej jest konsultorem Kongregacji Edukacji Katolickiej.


w skrócie:

Arcybiskup STANISŁAW WIELGUS

Arcybiskup Tytularny Viminacium
profesor doktor habilitowany filozofii

w Stolicy Apostolskiej:

Konsultor Kongregacji Edukacji Katolickiej  

dewiza biskupia: Aeterne Sapientiae et Caritati – Odwiecznej Mądrości i Miłości

urodzony – 23 kwietnia 1939 r. w Wierzchowiskach k. Janowa Lubelskiego.
święcenia prezbiteratu –  10 czerwca 1962 r. w Lublinie
mianowany biskupem płockim – 24 maja 1999 r.
święcenia biskupie – 1 sierpnia 1999 r. w Płocku
mianowany arcybiskupem metropolią warszawskim – 6 grudnia 2006 r.
mianowany arcybiskupem tytularnym Viminacium – 6 stycznia 2007 r.

adres:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
20-105 Lublin


 

Print Friendly, PDF & Email