Mesjasz światłem i mocą w drodze do nieba – ks. Grzegorza Pawłowskiego

Najnowsza książka ks. Grzegorza Pawłowskiego (Jakuba Hersza Grinera) pt. „Mesjasz światłem i mocą w drodze do nieba” opublikowana w wydawnictwie Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” stanowi 10 książkę autorską w jego twórczej pasji pisarskiej.

W dobie wielu wyzwań i traumatycznych doświadczeń treść niniejszej pozycji staje się jeszcze bardziej aktualna i prorocza. Autor wskazuje nam dziś na to, co dla nas najważniejsze – na cel naszej życiowej wędrówki, która uzyskuje sens i właściwy kierunek w światłości i mocy Mesjasza – Jezusa z Nazaretu.

W niniejszej książce ten niezwykły kapłan, ocalały z Zagłady łączy swe dwie Ojczyzny: Polskę i Izrael ukazując drogę pokoju, wzajemnego szacunku i pojednania.

W książce autor w formie rymowanej opisuje życie Józefy i Franciszka Zmarlickich, którzy uratowali od zagłady Thelmę Singerową; ks. Szymona Tomaszewskiego, który w Firleju ocalił życie żydowskiej rodzinie; Jadwigę Watrakiewicz, która pomagała Żydom w czasie wojny; papieża Piusa XII, który ratował Żydów od zagłady; Izraela Zolli – głównego rabina Rzymu, który uwierzył w Mesjasza i przyjął chrzest; ks. Stanisława Stanisławka, który poświęcił całe życie pracy misjonarskiej w Afryce; Reginę Wróbel, której 80-te urodziny stały się okazją do podziękowania za jej życie oddane Bogu i Rodzinie.

Ukazuje także pełną poświęcenia pracę Sióstr Benedyktynek, które prowadzą misję w Brazylii oraz przedstawia historię i charyzmat Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, z których posługą mógł zetknąć się w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie oraz w Domu rekolekcyjno-wypoczynkowym „Promień” w Nałęczowie.

zobacz: MESJASZ ŚWIATŁEM I MOCĄ W DRODZE DO NIEBA

Print Friendly, PDF & Email