Rada KapłańskaI. Członkowie z urzędu:

Bp dr Adam Bab, biskup pomocniczy, wikariusz generalny
Bp dr Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy, wikariusz generalny
Bp dr hab. Józef Wróbel, biskup pomocniczy, wikariusz generalny
Bp dr hab. Artur Miziński, biskup pomocniczy, wikariusz generalny
Ks. kan. dr Andrzej Krasowski, wikariusz biskupi do spraw instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego
Ks. prałat dr Tadeusz Pajurek, wikariusz biskupi ds. personalnych
Ks. kan. prof. dr hab. Bogusław Migut, wikariusz biskupi ds. formacji stałej kapłanów Archidiecezji Lubelskiej
Ks. kan. dr  Marek Szymański, wikariusz biskupi do spraw kultury
Ks. kan. dr hab. Leszek Adamowicz, wikariusz sądowy
Ks. kan. dr Krzysztof Kwiatkowski, kanclerz Kurii Metropolitalnej
Ks. dr Krzysztof Gałan, dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego
Ks. kan. dr Ryszard Podpora, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa
Ks. kan. dr hab. Jarosław Marczewski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Ks. prałat dr Tadeusz Kądziołka, dziekan Kapituły Kolegiackiej Chełmskiej


II. Członkowie z wyboru:

przedstawiciele proboszczów:

Ks. kan. mgr Józef Brodaczewski
Ks. kan. mgr lic. Piotr Kawałko
Ks. kan. mgr Stanisław Kryszczuk
Ks. kan. mgr lic. Zenon Małyszek
Ks. kan. mgr Konrad Piłat
Ks. kan. mgr lic. Waldemar Stawinoga
Ks. kan. mgr Andrzej Szulej
Ks. mgr lic. Marek Urban
Ks. kan. dr Andrzej Woch
Ks. mgr Andrzej Gruszka SCJ, proboszcz parafii zakonnej

przedstawiciele wikariuszy:

Ks. mgr Robert Farian
Ks. mgr Artur Sura
Ks. mgr lic. Piotr Sikora
Ks. mgr Zdzisław Szostak, przedstawiciel pracowników instytucji naukowo-wychowawczych
Ks. mgr lic. Piotr Skwira, przedstawiciel kapłanów pracujących w Kurii, Sądzie Metropolitalnym, Caritas oraz innych urzędach diecezjalnych
Ks. prał. Władysław Kowalik, przedstawiciel księży emerytów i rencistów


III. Członkowie z nominacji:

Ks. prałat prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor KUL
Ks. kan. mgr lic. Jarosław Orkiszewski
Ks. kan. prof. dr hab. Mirosław Wróbel

Print Friendly, PDF & Email