Wytyczne duszpasterskie na Wielki Tydzień 2021

W trosce o życie i zdrowie wiernych uczestniczących w życiu Kościoła, nawiązując do apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, proszę wszystkich księży proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach.

1. Proszę kapłanów o umożliwienie wiernym dostępu do sakramentu pokuty i pojednania w Wielkim Tygodniu.

2. Msza Krzyżma zostanie odprawiona w Wielki Czwartek w archikatedrze o godz. 10.00. Zapraszam na nią księży dziekanów, księży pracujących w kurii i w seminarium oraz neoprezbiterów. Poświęcone podczas liturgii oleje święte księża dziekani będą mogli odebrać w zakrystii archikatedry.

3. Mszę Wieczerzy Pańskiej, Liturgię Wielkiego Piątku i Wigilię Paschalną można celebrować również w kościołach rektoralnych, klasztorach i kaplicach wspólnot zakonnych.

4. W liturgii Triduum Paschalnego należy zachować przepisy liturgiczne, uwzględniając następujące modyfikacje:

a)    w Mszy Wieczerzy Pańskiej pomijamy obrzęd obmycia nóg.

b)    w liturgii Męki Pańskiej:

     w modlitwie powszechnej  należy dołączyć wezwanie 9b za udręczonych w okresie epidemii [zobacz tutaj],
     podczas Adoracji Krzyża przewodniczący oddaje cześć Krzyżowi przez pocałunek, pozostali przechodzą procesjonalnie przed Krzyżem i oddają mu cześć przez przyklęknięcie lub skłon,
     na zakończenie Adoracji Krzyża można odśpiewać suplikacje.

5. Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę można zorganizować w kościele lub poza kościołem, z zachowaniem ścisłych norm sanitarnych.

6. W Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy można umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej poza Mszą Świętą.

7. Osoby niemogące uczestniczyć w celebracjach zachęcajmy, aby łączyły się duchowo z liturgią Wielkiego Tygodnia przez modlitwę domową i transmisje medialne.

Wpatrzeni w Krzyż Chrystusa, napełniajmy się Jego mocą i przez gorliwą posługę duszpasterską nieśmy ludziom Radosną Nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa i zwycięstwie dobra nad złem.

+ Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

Lublin, 26 marca 2021 r.

Print Friendly, PDF & Email