Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania majątkiem kościelnym

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego
organizuje
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania majątkiem kościelnym

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zagadnieniami zarządzania majątkiem kościelnym: osoby świeckie i duchowne. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawa kanonicznego i świeckiego wobec problematyki dobrego administrowania dobrami doczesnymi Kościoła.

Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z tematyki: zarządzanie dobrami doczesnymi Kościoła w prawie kanonicznym, status prawny parafii w prawie świeckim, prawo podatkowe, zasady prowadzenia działalności gospodarczej, prawo własności i ograniczone prawa rzeczowe, umowy prawa cywilnego i prawa pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, pozyskiwanie funduszy, przepisy dotyczące ochrony zabytków, powadzenie rachunkowości i księgowości.

Pozostałe szczegóły na plakacie lub stronie internetowej Centrum Studiów podyplomowych KUL

plakat_zarzadzanie_majatkiem_koscielnym

Print Friendly, PDF & Email