TV lectio divina – XIV niedziela zwykła „B”

Może dziwi nas niedowiarstwo mieszkańców Nazaretu? Jezus jedynie na kilka osób położył ręce i uzdrowił ich. A my? Dość często spotykamy Jezusa w sakramentach np. w Eucharystii? Ilu z nas wychodzi z mszy św. dotkniętych mocą Pana? Może być nawet tak, że większość z nas przestępuje z nogi na nogę i się nudzi!

Print Friendly, PDF & Email