Sympozjum w Roku Życia Konsekrowanego, KUL

021

Z okazji Roku Życia Konsekrowanego, Konferencja Przełożonych Wyższych Zakonów Żeńskich, Męskich,  Klauzurowych i Instytutów Świeckich zapraszają do udziału w sympozjum:

W JEDNOŚCI UOBECNIAĆ CHRYSTUSA W ŚWIECIE

Sympozjum odbędzie się w  dniach 21-23 kwietnia 2015 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Organizatorzy zapraszają osoby konsekrowane, sympatyków oraz wszystkie osoby pragnące uobecniać Chrystusa w świecie!

 
21 kwietnia 2015 r.  (wtorek)
Spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością

9.00 ? Msza św. w katedrze lubelskiej, abp Budzik, kanclerz KUL (oprawa liturgiczna: Wspólnoty Jerozolimskie)

11.00 ? 11.30 ? Otwarcie sympozjum – aula ks. kard. Wyszyńskiego KUL:

11.30 ? 12.15 ? Życie konsekrowane w tajemnicy Kościoła  ks. prof. Krzysztof Pawlina,

12.15 ? 13.00 ? Konsekrowani do pełnienia misji o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap

13.00 ? 14.45 ? obiad (stołówka KUL)

15.00 ? Prezentacja wprowadzająca do Koronki, modlitwa Koronka do Bożego Miłosierdzia (aula KUL)

15.15 ? 16.00 ? Przypatrzmy się powołaniu naszemu o. bp Antoni Pacyfik Dydycz,  

16.00 ? 16.45 ? Kościół w trosce o tożsamość instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego o. prof. dr hab. Marek Saj CSsR,

16.45 ? 17.15 ? przerwa

17.15 ? 18.00 ? Wyzwania współczesnej epoki a aktualność duchowości, charyzmatów i misji życia konsekrowanego ks. prof. Andrzej Maryniarczyk,

18.15 ? 19.00 ? Adoracja –  Siostry klauzurowe (kościół akademicki)

 
22 kwietnia 2015 r. (środa)
Przeżywać teraźniejszość z pasją

8.00 ? 12.00 ? Spotkania i praca w grupach;  Msza św.; dyskusja w różnych klasztorach Lublina

Temat: Wyzwania współczesnej epoki a aktualność duchowości, charyzmatów i misji życia konsekrowanego. Bogactwo, trudności i perspektywy (VC 63): duchowość, charyzmat, misja

12.30 ? 13.30 ? Obiad (stołówka KUL)

13.30 ? 15.30 ? Spotkania poszczególnych Konferencji (sale na terenie Uniwersytetu)

15.30 ? 16.00 ? przerwa

16.00?17.30 ? Wnioski i sugestie z pracy w grupach, W podsumowaniu próbować odpowiedzieć na pytanie: Jak dziś możemy działać razem dla wypełnienia misji zachowując różnorodność charyzmatów i żyjąc głęboką duchowością? (prowadzenie – p. Jolanta Szpilarewicz, m. Weronika Sowulewska) (aula KUL)

17.30 ?18.30  raut (stołówka KUL)

19.00 ? Wspólny dom widowisko teatralne ? prowadzenie: ks. Mariusz Lach sdb, aula KUL

 
23 kwietnia 2015 r. czwartek
Przyjąć przyszłość z nadzieją

8.30 ? 9.00 ? Medytacja, prowadzenie ks. prof. Mirosław Wróbel KUL, aula KUL

9.00 ? 9.45 ? Pierwszeństwo formacji dla ciągłej odnowy duchowej i apostolskiej ks. prof. Marek Chmielewski KUL

9.45 ? 10.30 ? Duszpasterstwo powołaniowe wobec nowych wyzwań ks. bp Marek Solarczyk

10.30 ? 11.00 ? przerwa

11.00 ? 11.45 ? Formacja początkowa i stała, wspólnotowa i apostolska – w dynamice wierności ks. Jacek Kiciński

Zwiedzanie Muzeum KUL

12.30 ? 13.30 ? Msza św. abp Celestino Migliore nuncjusz apostolski w Polsce (kościół akademicki) (oprawa liturgiczna: diakonia liturgiczna Instytutów Świeckich)

13.30 ? 15.00 ? obiad (stołówka KUL)

15.15 ? 17.00 ? Debata Współczesne wyzwania dla życia konsekrowanego (prowadzenie: ks. Jacek Kiciński Uczestnicy debaty: vice-marszałek senatu Stanisław Karczewski, Państwo Wiesława i Lech Stefanowie, p. Iwona Schymalla, prof. dr. hab. Alina Rynio KUL (aula KUL)

17.00 ? Podsumowanie (m. Leticja Niemczura, o. Janusz Sok)

17.30 ? Nieszpory (kościół akademicki)

Print Friendly, PDF & Email