Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Misericordia dla personelu medycznego

Zakład Aktywności Zawodowej przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Misericordia od dnia 13 kwietnia 2020 r. uczestniczy w akcji społecznej wzywamyposilki.pl. Akcja ma na celu produkcję i dostarczanie posiłków dla personelu medycznego zatrudnionego w filiach Stacji Pogotowia Ratunkowego na terenie Lublina, a także w lubelskich szpitalach oraz laboratoriach.

Posiłki dostarczane są do pracowników ochrony danych instytucji medycznych, którzy transportem wewnętrznym rozwożą posiłki dla personelu medycznego.

W trosce o bezpieczeństwo przygotowania posiłków dla pracującego personelu ZAZ Misericordia zapewniliśmy dodatkowe środki ochrony indywidualnej tj. mydła antybakteryjne, płyny dezynfekujące przeznaczone do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego, rękawiczki ochronne, maseczki, przyłbice, fartuchy jednorazowe.

Ze względu na to, że na terenie Lublina na stałe mieszka ponad 30 osób niepełnosprawnych, które na co dzień są pracownikami Zakład Aktywności Zawodowej Misericordia, Środowiskowego Domu Samopomocy Misericordia oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej – podjęto także decyzję o wsparciu tych osób dostarczając im posiłki na koszt wymienionych instytucji. Rozwiązanie to pozwala na nie wychodzenie osób z niepełnosprawnością z ich domów, a tym samym chronienie ich przed zarażeniem.

Zachęcamy do skorzystania z akcji www.wzywamyposilki.pl oraz wsparcia działań Misericordi: http://misericordia.org.pl/

Print Friendly, PDF & Email