Kapłani archidiecezji lubelskiej dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

W trudnym czasie pandemii kapłani wielu diecezji polskich podjęli akcje wspierania finansowo służby zdrowia. Także kapłani Archidiecezji Lubelskiej, obok zaangażowania się w akcje i zbiórki prowadzone za pośrednictwem Caritas, parafii i różnych stowarzyszeń, podjęli inicjatywę osobistej jałmużny wielkopostnej, której celem miało być wsparcie jednego z lubelskich szpitali.

Podjęta została decyzja o przekazaniu ofiar na służbę zdrowia składanych przez kapłanów Archidiecezji Lubelskiej na Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Dotychczas zebrana kwota to 150 tys. złotych. Środki te przeznaczone będą na zakup kardiomonitora oraz wyposażenie nowej kaplicy szpitalnej w Centrum.

Pismo z podziękowaniem za podjętą decyzję wsparcia szpitala wystosowała prof. dr hab. Elżbieta Starosławska, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Szanowni Państwo

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli otrzyma środki finansowe na zakup kardiomonitora oraz na wyposażenie nowej Kaplicy Szpitalnej Centrum, jako dar Księży Archidiecezji Lubelskiej.

W imieniu Pacjentów naszego Centrum oraz wszystkich Pracowników z serca dziękuję. Jest to cenny wkład w walce z koronawirusem oraz tak ważne wsparcie duchowe dla Pacjentów z Rodzinami i Pracowników Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska
Dyrekcja z Pracownikami i Pacjentami
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Print Friendly, PDF & Email