Różaniec do granic – w archidiecezji lubelskiej – 7.10.2017

W sobotę 7 października 2017 r., w święto Matki Bożej Różańcowej, w archidiecezji lubelskiej odbędą się uroczystości związane z ogłoszeniem sanktuarium Maryjnego w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, gdzie od trzech lat czczony jest obraz Matki Bożej Latyczowskiej, patronki Nowej Ewangelizacji w naszej archidiecezji. Na zaplanowaną uroczystość zaproszeni są zarówno wierni z Lublina, jak i z całej archidiecezji lubelskiej.

Tego dnia będzie miała także miejsce, podjęta przez osoby świeckie, ogólnopolska inicjatywa „Różaniec do granic”. Prosimy duszpasterzy, zwłaszcza ze wschodniej części archidiecezji, o okazanie koniecznego wsparcia wszystkim wiernym chcącym wziąć udział w modlitwie organizowanej w ramach akcji „Różaniec bez granic”.

Celem inicjatywy „Różaniec do granic” jest podjęcie ogólnopolskiej modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata. 7 października, w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Bożej Różańcowej i na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, zebrani na granicach naszej Ojczyzny, o jednej godzinie odmówią cztery części różańca.

Do włączenia się w tę modlitwę zaproszeni są również ci, którzy nie będą mogli udać się nad granice Polski: rodziny poprzez modlitwę w swoich domach, chorzy w szpitalach, wierni w swoich kościołach, pielgrzymujący w trakcie swego wędrowania i każdy w miejscu swego przebywania.

PROGRAM WYDARZENIA „RÓŻANIEC DO GRANIC”:

10.30 – Modlitwa i konferencja wprowadzająca – w kościołach „stacyjnych” (wyznaczonych przez diecezje)
11.00 – Eucharystia
12.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
– po nabożeństwie eucharystycznym czas na posiłek i przejście (przejazd) na miejsce modlitwy różańcowej
14.00 – Modlitwa różańcowa – na wyznaczonych szlakach w pobliżu granicy Polski
15.30 – Modlitwa na zakończenie

UWAGI ORGANIZACYJNE:

1. Kto chce wziąć w tym wydarzeniu udział winien najpierw wypełnić formularz na stronie: www.rozaniec.dogranic.pl wchodząc na ikonę danej parafii widoczną na mapie Polski, zakładka – zapisy.

Parafie na terenie archidiecezji lubelskiej:

Dorohusk, parafia pw. św. Jana Nepomucena – ksiądz proboszcz – ks. Ryszard Winiarski – e-mail: ryszard.k.winiarski@gmail.com
Świerże, pw. św. Apostołów Piotra i Pawła – ksiądz proboszcz – ks. Henryk Suchodolski – e-mail: h.suchodolski@diecezja.lublin.pl

prosimy zaanonsować grupę, w tym liczbę pielgrzymów, księży, kleryków i sióstr zakonnych.

2. Wszystkie grupy ubezpieczają się we własnym zakresie

3. Kto zamierza przybyć z grupą autobusem winien zgłosić do parafii ilość autokarów lub busów. Podobnie kto udaje się własnym autem winien to zgłosić do parafii (chodzi o przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych)

4. Księża którzy przyjadą z grupą winni stawić się do dyspozycji księży proboszczów parafii. Księży prosimy o posługę w konfesjonale, dlatego proszę zabrać alby i stuły fioletowe. Do koncelebry prosimy o stuły białe, maryjne lub złote.

5. Nikt nie udaje się samowolnie do punktu modlitewnego na granicy.

6. Po przybyciu do parafii odpowiednie służby udzielą informacji, a po nabożeństwie w kościele rozprowadzą do poszczególnych punktów modlitwy.

7. Wszystko dzieje się we współpracy ze Strażą Graniczną, Policją, Ochotniczą Strażą Pożarną, Samorządem Gminy i Służbą Zdrowia. Pomocą będą służyć harcerze i wolontariusze.

8. Konieczne jest, aby każdy uczestnik posiadał dowód tożsamości lub paszport.

9. Nieletni uczestnicy muszą mieć opiekunów.

10. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa 25 września 2017 r.

więcej: www.rozaniec.dogranic.pl

Print Friendly, PDF & Email