TV lectio divina – XXVII niedziela zwykła „A” (Mt 21, 33-43)

Co to znaczy „oddać należny plon”? To jest główny zrzut właściciela winnicy skierowany do ludzi, którym ją powierzył. Czy tym plonem będzie wiara w Jezusa, taką jaką wyznał św. Piotr pod Cezareą Filipową? Dlaczego więc faryzeusze i uczeni w Piśmie nie doszli do takiej wiary? A może chodzi dziś o miłość i jedność, bo po tym świat ma poznać uczniów Chrystusa? Zapraszamy do wspólnej medytacji – ks. Sławomir Laskowski, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email