Posłanie delegatów na Misyjny Synod Młodych w Warszawie

W niedzielę, 12 czerwca 2022 r., podczas Mszy Świętej w parafii  pw. św. Józefa w Lublinie zostało posłanych 6 dzieci, które będą reprezentować Archidiecezję Lubelską na Misyjnym Synodzie Młodych w Warszawie w dniu 17 września br.

Na wrzesień 2022 roku Papieskie Dzieła Misyjne (PDM) zaplanowały w Warszawie Misyjny Synod Dzieci. Odbędzie się on w 100. rocznicę uznania w roku 1922 Dzieła Rozkrzewiania Wiary św. Piotra Apostoła i Dzieła Misyjnego Dzieci za dzieła papieskie, a będzie miał miejsce w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Przed błogosławieństwem kończącym liturgię, delegaci po modlitwie posłania otrzymali krzyże z rąk ks. Wojciecha Rebety, dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Archidiecezji Lubelskiej.

Na Misyjny Synod Młodych pojadą dzieci z ognisk misyjnych z Lublina i Łęcznej. Archidiecezję Lubelską reprezentują następujący delegaci: Antonina Bajor i Michał Smarzewski – uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Lublinie z opiekunką p. Elżbietą Czarnotą; Aleksandra Majewska i Szymon Skwarzyński ze Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie z opiekunką s. Urszulą Kupczyk OSU oraz Helena Słowik i Michalina Bądos ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej  z opiekunką s. Elżbietą Łutnik FMM.

Dzieci otrzymały drobne upominki wraz z ulotkami Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD). Torby z upominkami wręczyła s. Irena Karczewska FMM – sekretarz Centrum Misyjnego Archidiecezji Lubelskiej. Po ceremonii posłania delegaci wraz z opiekunami zaśpiewali Hymn Misyjnego Synodu Dzieci.

Print Friendly, PDF & Email