Aby być ludźmi paschalnymi – Droga Światła

W czwartkowy wieczór, 14 maja br. z kościoła pw. Świętej Rodziny do kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie prowadziła tegoroczna lubelska Droga Światła – Via Lucis.

Po nabożeństwie słowa Bożego w kościele Świętej Rodziny wierni pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Budzika wyruszyli w uroczystej procesji, rozważając – w kolejnych stacjach – wydarzenia, które miały miejsce od momentu Zmartwychwstaniu Jezusa. Nabożeństwo zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem w sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej.

Droga światła jest nowym nabożeństwem w Kościele. Powstała we Włoszech w 1988 roku w rodzinie salezjańskiej, a oficjalnie zatwierdzona została w 2002 roku. Ma podkreślać znaczenie czasu wielkanocnego i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w życiu wiary każdego chrześcijanina i całego Kościoła. Jest ona jakby kontynuacja drogi krzyżowej, która dociera tylko do momentu zbawczej śmierci Jezusa. Via Lucis prowadzi dalej, przez Zmartwychwstanie do Zesłania Ducha Świętego, podkreślając prawdziwy sens paschalnej tajemnicy Jezusa.

Chrystus jest Światłością świata, w Zmartwychwstaniu przechodzi z ciemności do światła. To On rozświetla sens naszego życia, naszego przeznaczenia „i to On – jak to podkreślił Ksiądz Arcybiskup w swym rozważaniu – jest w stanie rozproszyć wszelkie ciemności, lęki i cienie w naszym życiu”.

Stacja I – Jezus powstaje z martwych
Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom
Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

Relacja: Lubelski Gość Niedzielny: Czas wyjść z mroku
Zdjęcia: Lubelski Gość Niedzielny: GALERIA – Droga światła

Print Friendly, PDF & Email