Ograniczenie liczb uczestników liturgii – Rozporządzenie RM z 6.11.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1972] :

Zgromadzenia organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą odbywać się według zasad określonych poprzednio dla strefy czerwonej:
• w budynkach – z zachowaniem limitu osób uczestniczących (1 osoba na 15m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny) oraz dystansu nie mniejszego niż 1,5m i obowiązku zasłaniania ust i nosa;
• na zewnątrz – z zachowaniem dystansu nie mniejszego niż 1,5m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.

§ 28. 8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5m, nie więcej uczestników niż:
a) 1 osoba na 15m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.,
b) 1 osoba na 7m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r.
oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w §27 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w §27 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami szczególnie osobom starszym, chorym oraz tym wszystkim, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na okres pandemii, przypominamy że na terenie archidiecezji lubelskiej obowiązuje dekret metropolity lubelskiego o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane: https://archidiecezjalubelska.pl/blog/dyspensa-od-obowiazku-uczestnictwa-we-mszy-swietej-od-18-10-2020/

inne ograniczenia strefy czerwonej:

więcej:

Print Friendly, PDF & Email