TV lectio divina – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata (Mt 25, 31-46)

W dzisiejszej Ewangelii często pada pytanie: KIEDY? Okazuje się, że ci, co usłużyli Chrystusowi jak i ci, którzy GO pominęli są zaskoczeni, gdy Chrystus na sądzie ostatecznym wskazuje tych, którzy Go wspomogli w potrzebie i tych, którzy Go nie dostrzegli, a był tak blisko obecny w potrzebujących. Spontanicznie widzisz drugiego w potrzebie lub spontanicznie widzisz siebie, tylko od czasu do czasu rzucając jakiś datek. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email