Lubelskie seminarium duchowne na nowej stronie internetowej

Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie przebudowało i uruchomiło swoją nową stronę internetową, którą można odwiedzać pod stałym adresem: www.seminarium.lublin.pl

Nowa strona ma za zadanie nie tylko informować o życiu wspólnoty seminaryjnej, ale także kształtować obraz powołania kapłańskiego i drogi do jego realizacji w dzisiejszym świecie.

„[…] młodzi ludzie bardzo dużo swojego czasu spędzają w wirtualnej rzeczywistości. Jako seminarium dostrzegamy wyraźną potrzebę naszej obecności w tej przestrzeni. Z satysfakcją pragnę poinformować, że powstała nowa strona internetowa naszej seminaryjnej wspólnoty. […] Pragniemy, aby pomagała [ona]zrozumieć do jakiej misji przygotowują się alumni, jak ważne i piękne jest kapłaństwo oraz by ukazywała tę drogę jako możliwą i pociągającą dla młodego człowieka”. /- ks. dr hab. Jarosław R. Marczewski, rektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie/

Próbę ukazania istoty oraz piękna powołania kapłańskiego podejmuje między innymi zamieszczony na stronie film pt. „Będziemy kapłanami”.

Print Friendly, PDF & Email