25 lat temu Lublin stał się stolicą metropolii

Przed 25 laty, 25 marca 1992 roku, bullą papieską „Totus Tuus Poloniae populus” wprowadzony został nowy podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce. W ramach przeprowadzonej reformy organizacyjnej dotychczasowa diecezja lubelska podniesiona została do rangi archidiecezji, stając się zarazem stolicą metropolii lubelskiej. W skład nowej metropolii obok archidiecezji lubelskiej weszły diecezje: siedlecka i sandomierska. Jednocześnie biskup lubelski, wówczas bp Bolesław Pylak, mianowany został arcybiskupem metropolitą lubelskim. Zmniejszono teren dotychczasowej diecezji o 10 dekanatów, które zostały włączone do diecezji zamojsko-lubaczowskiej i sandomierskiej. 

Ogłoszony 25 marca 1992 r. w Gnieźnie dekret reorganizujący strukturę Kościoła katolickiego w Polsce stanowił zwieńczenie rocznych prac, ustanowionej 10 października 1990 r. przez 243. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, komisji ds. nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce. 30 października 1991 r. komisja ta, pracująca pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego i współudziale nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka, przedłożyła Stolicy Apostolskiej projekt reformy.

W wyniku ogłoszonej reformy nastąpiła reorganizacji diecezji i prowincji kościelnych Polsce. Powołano 13 nowych diecezji: bielsko-żywiecką, elbląską, ełcką, gliwicką, kaliską, legnicką, łowicką, radomską, rzeszowską, sosnowiecką, toruńską, warszawsko-praską, zamojsko-lubaczowską. Jednocześnie 8 dotychczasowych diecezji podniesiono do rangi archidiecezji: warmińską, gdańską, szczecińsko-kamieńską, białostocką, lubelską, przemyską, częstochowską, katowicką, a diecezję łódzką ustanowiono archidiecezją podległą bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

Po reformie w 1992 roku Kościół w Polsce składa się z 41 jednostek: 13 archidiecezji (metropolii), archidiecezji łódzkiej, 26 diecezji i ordynariatu polowego. Przed reformą miał Kościół katolicki w Polsce miał 27 jednostek terytorialnych, w tym 5 archidiecezji, będących stolicami metropolii i 22 diecezje.

więcej: www.episkopat.pl

Obecnie – na skutek tej wieloetapowej reformy – Kościół katolicki w Polsce składa się z 44 diecezji, w tym 2 Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego oraz Ordynariat Polowy, zrównany w prawach z diecezją. Spośród nich 15 (w tym jedna Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego) ma rangę archidiecezji i jest siedzibą metropolii, czyli prowincji kościelnej. Ordynariat polowy nie wchodzi w skład żadnej metropolii i podlega bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Ponadto arcybiskup warszawski jest ordynariuszem dla wiernych obrządku wschodniego nie posiadających w Polsce własnego ordynariusza, a dotyczy to wiernych obrządku ormiańskokatolickiego. [KAI]

Print Friendly, PDF & Email