Korekta do ceremonii przekazania relikwii Krzyża świętego

OBRZĘD PRZEKAZANIA KRZYŻA /poniższa wersja jest obowiązująca/

1.       Na koniec Mszy Św., której przewodniczy ksiądz biskup udzielając sakramentu bierzmowania (jeśli nie ma kandydatów do bierzmowania jest Msza Św. wotywna o Duchu Świętym), po modlitwie po Komunii, proboszcz klęka przed Krzyżem Świętym i modli się tymi lub podobnymi słowami: Panie Jezu Chryste, ukrzyżowany i zmartwychwstały, dziękujemy Ci za doświadczenie tych dni: za słuchanie Twojego Słowa, za momenty modlitwy, za łaskę, jaka spływała na nas przez sakramenty, za doświadczenie wspólnoty, za każde poruszenie, jakie dokonywało się dzięki Twojemu Duchowi w naszych sercach. Nade wszystko dziękujemy Ci za tych naszych braci i nasze siostry, których tu przyprowadziłeś po długim czasie rozłąki od Ciebie i Twojego Kościoła. W Twoje ręce oddajemy te pierwociny wiary żywej, które zaczęły kiełkować w czasie rekolekcji i dni peregrynacji w naszym życiu. Ty, Panie, działaj dalej w mocy Ducha Świętego i budź w nas owoce tego czasu według woli Ojca. Niech Twoje błogosławieństwo dopełni dzieła, które rozpocząłeś w te dni w naszej parafii 2.       Następnie Biskup udziela błogosławieństwa mszalnego /w formule znaku krzyża kreślonym ręką nad uczestnikami liturgii/. Druga uwaga dotyczy wyprowadzenia z kościoła relikwii Krzyża Świętego: niesie go kilka osób /kapłani lub wyznaczone przez proboszcza osoby świeckie/. Krzyż procesyjnie wyprowadza się z kościoła w następującym porządku: najpierw ministrant niosący dymiącą kadzielnicę, za nim kapłani niosący Krzyż w asyście proboszcza i ministrantów niosących świece, za nimi liturgiczna służba ołtarza i wierni. Procesji towarzyszy stosowny śpiew.

Print Friendly, PDF & Email