Poprowadzą rekolekcje – czekają na zaproszenie

Krzyż
Krzyż

Zaproszenie dla Ojców Karmelitów na rekolekcje dni skupienia  należy kierować do Ojca Mariusza Wójtowicza: tel. 797 002 348; mariusocd@gmail.com

Proponowane tematy rekolekcji lub dni skupienia:

1. Jak dobrze się modlić według św. Teresy od Jezusa (o. M. Wójtowicz).

2. Droga przez siedem mieszkań św. Teresy od Jezusa (o. M. Wójtowicz).

3. Droga Paschy Jezusa – Droga przez mieszkania

św. Teresy od Jezusa (o. P. Ścibor).

4. Modlitwa głębi św. Teresy od Jezusa

– Powrót do źródeł chrzcielnych (o. P. Ścibor).

5. Zaproszenie do modlitwy św. Teresy od Jezusa (o. W. Tochmański).

6. Przyjaźń z Jezusem na wzór św. Teresy od Jezusa (o. W. Tochmański).

7. „Modlitwa jest po to, by z niej rodziły się czyny” ? połączenie

modlitwy i apostolstwa według św. Teresy (o. W. Tochmański).

8. Św. Teresa od Jezusa i św. Jan Paweł II

– świadkowie Boga (o. W. Tochmański).

9. Czego mogą nauczyć dwie św. Teresy

– doktorzy Kościoła? (o. W. Tochmański).

10. Szkoła ewangelizacji według św. Teresy od Jezusa (o. W. Tochmański).

11. Św. Teresa od Jezusa i aktualność jej nauki dzisiaj (o. W. Tochmański).

12. Co znaczy być ludźmi duchowymi według św. Teresy (o. R. Prusko).

13. Żyć Bogiem: droga prawdy, pragnień i pasji (o. R. Prusko).

14. Wygodnie życie nie może iść w parze z modlitwą (o. R. Prusko).

15. Bóg sam wystarcza ? jak do tego dojść (o. R. Prusko).

16. Jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, Jezus Chrystus

? 1 Tm 2,5 (o. R. Prusko).

17. Wpatruj się w Jego życie (o. R. Prusko).

18. Bez zdrowych pragnień i pasji, choć żyjesz już zgasłeś (o. R. Prusko).

19. Tylko Bóg może tak porwać, przemienić i uszczęśliwić (o. R. Prusko).

20. Św. Teresa od Jezusa ? Człowiek przemieniony łaską

i napełniony mocą (o. R. Prusko).

21. Miłość wzrasta, gdy jest dzielona z innymi ? szczęście według

św. Teresy od Jezusa (o. R. Prusko).

22. Oby Bóg raczył sprawić, byśmy tylko Jego potrzebowali (o. R. Prusko).

Print Friendly, PDF & Email