Bp Józef Wróbel przewodniczącym Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

Podczas 378. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, którego obrady rozpoczęły się w Warszawie 13 marca 2018 r., księża biskupi dokonali wyboru osób, które znalazły się w zespołach i komisjach działających przy KEP.

Nowym przewodniczącym Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych został wybrany bp Józef Wróbel, biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej i dotychczasowy członek Zespołu Ekspertów.

Bp dr hab. Józef Wróbel jest profesorem KUL. Studia specjalistyczne z teologii moralnej ukończył w Akademii Alfonsjańskiej (Uniwersytet Laterański) w Rzymie.  Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II zawiązany jest od 1987 roku, kiedy to rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową w uczelni. Przedmiotem jego badań naukowych jest problematyka bioetyczna oraz etycznomedyczna. Po uzyskaniu tytuł doktora habilitowanego w 1999 roku został mianowany kierownikiem nowo utworzonej przy Instytucie Teologii Moralnej KUL Katedry Teologii Życia, a w obecnej strukturze wydziału jest kierownikiem Katedry Bioetyki Teologicznej. Od 1 lipca 2008 jest biskupem pomocniczym Archidiecezji Lubelskiej. (więcej…)

Zadaniem Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych jest monitorowanie procesów legislacyjnych i wyrażanie opinii Kościoła na tematy bioetyczne. Podstawowa działalność Zespołu to głos doradczy, ekspercki w Konferencji Episkopatu Polski. Zespół współpracuje z Radą KEP ds. Rodziny. Ksiądz Biskup Józef Wróbel zastąpił na stanowisku przewodniczącego Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera.

W ramach wyborów, dokonanych na obecnym zebraniu plenarnym KEP, w skład grupy konsultorów Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży wszedł między innymi ks. Adam Bab, wikariusz biskupi ds. młodzieży Archidiecezji Lubelskiej.

więcej: www.episkopat.pl

Print Friendly, PDF & Email