TV lectio divina – V niedziela Wielkiego Postu „B” (J 12, 20-33)

Chcieć zobaczyć Jezusa nie z powodu czegoś, o co moglibyśmy Go poprosić, ale z powodu pragnienia relacji z Nim czyli po prostu wiary – tak chcieli jacyś Grecy. A ty? Ta wiara daje życie wieczne! Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email