Kalendarium Abpa Stanisława Budzika – 2022


31 grudnia 2022 r.

 • Wywiad dla radia i TVP Lublin po wiadomości o śmierci papieża Benedykta XVI

30 grudnia 2022 r.

 • Wizyta bpa Jana Sobiły z Zaporoża

27 grudnia 2022 r.

 • Spotkanie biskupów w Kielcach

25 grudnia 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 00.00
  Msza Święta Pasterska
 • Archikatedra Lubelska, godz.10.00
  Eucharystia transmitowana przez TVP 3

24 grudnia 2022 r.

 • Hala Targów Lubelskich, godz. 10.00
  Wigilia dla ubogich
 • Dom Księży Emerytów, godz. 15.30
  Wigilia we wspólnocie kapłanów

23 grudnia 2022 r.

 • Dom Arcybiskupi, godz. 10.00
  Spotkanie opłatkowe osób życia konsekrowanego
 • Dom Arcybiskupi, godz. 12.00
  Spotkanie opłatkowe z kapłanami archidiecezji lubelskiej
  Wręczenie nominacji dziekańskich

22 grudnia 2022 r.

 • Kaplica w Domu Arcybiskupów Lubelskich, godz. 8.00
  Eucharystia i spotkanie opłatkowe
 • Szpital Neuropsychiatryczny, godz. 11.00
  Spotkanie opłatkowe
 • Metropolitalne Seminarium duchowne, godz. 17.00
  Eucharystia i spotkanie opłatkowe

21 grudnia 2022 r.

 • Urząd Marszałkowski, godz. 9.00
  Spotkanie opłatkowe
 • Telewizja Polska Oddział Lublin, godz. 14.00
  Spotkanie opłatkowe

20 grudnia 2022 r.

 • Trybunał Koronny, godz. 14.00
  Spotkanie opłatkowe
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, godz. 16.00
  spotkanie opłatkowe

19 grudnia 2022 r.

 • Urząd Wojewódzki, godz. 11.00
  Spotkanie opłatkowe
 • Szpital Dziecięcy, godz. 13.00
  spotkanie opłatkowe

18 grudnia 2022 r.

 • Kraśnik, par. pw. św. Antoniego, godz. 11.00
  Wprowadzenie ks. Wiesława Szachuna na urząd proboszcza

17 grudnia 2022 r.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, godz. 10.00
  Konferencja Fundacji Jana Pawła II dla młodzieży ze Wschodu studiującej w Lublinie
 • Wizyta abpa Mieczysława Mokrzyckiego
 • Dom Fundacji Jana Pawła II, godz. 17.00
  Eucharystia i spotkanie opłatkowe

16 grudnia 2022 r.

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych, godz. 18.00
  Spotkanie opłatkowe

15 grudnia 2022 r.

 • Uniwersytet Przyrodniczy, godz. 12.00
  Spotkanie opłatkowe
 • Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, godz. 18.00
  Spotkanie opłatkowe chórzystów Pueri Cantores Lublinenses

11 grudnia 2022 r.

 • Boby, parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa, godz. 12.00
  Eucharystia, poświęcenie odnowionych witraży, organów i wieży

10 grudnia 2022 r.

 • Belgrad, katedra Archidiecezji Belgradzkiej,  godz. 11.00
  Ingres nowego arcybiskupa metropolity dra László Németa

9 grudnia 2022 r.

 • Wylot z Warszawy do Belgradu

8 grudnia 2022 r.

 • Sanktuarium Świętego Antoniego w Radecznicy, godz. 12.00
  Eucharystia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

7 grudnia 2022 r.

 • Warszawa, siedziba Ordynariatu Polowego, godz. 12.30
  Spotkanie biskupów

6 grudnia 2022 r.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, godz. 14.00
  Prezentacja książki abpa Zbigniewa Stankiewicza, Metropolity Rygi (Łotwa) pt. Dokąd zmierza Zachód? Prorocza wizja Bernharda Weltego

5 grudnia 2022 r.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, godz. 11.00
  Nagroda im. Kard. Stefana Wyszyńskiego dla Abpa Jana Romeo Pawłowskiego, Nuncjusza Apostolskiego w Grecji
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, godz. 16.00
  Odsłonięcie tablicy ofiar Akcji Reinhardt oraz poświęcenie siedziby Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego

4 grudnia 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 11.30
  Eucharystia z okazji 50-lecia Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Lubelskiej
 • Lublin, Rynek Starego Miasta, godz. 14.30
  Błogosławieństwo Orszaku Świętego Mikołaja

3 grudnia 2022 r.

 • Łęczna, par. pw. św. Barbary, godz. 9.00
  Eucharystia dla górników
 • Kopalnia Bogdanka
  Spotkanie z górnikami w Cechowni

2 grudnia 2022 r.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, godz. 10.00
  Otwarcie Targów Książki

1 grudnia 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 20.00
  Adoracja kapłańska

29 listopada 2022 r.

 • Lublin, par. pw. św. Michała Archanioła, godz. 10.00
  Msza Święta pogrzebowa śp. ks. Marcina Modrzejewskiego
 • Lublin, Kaplica Kurii Metropolitalnej, godz. 12.00
  Modlitwa Anioł Pański przy relikwiach bł. Carlo Acutisa

28 listopada 2022 r.

 • Dom Arcybiskupów Lubelskich, godz. 10.30
  Spotkanie księży biskupów

27 listopada 2022 r.

 • Lublin, kościół pw. św. Jozafata, godz. 13.00
  Udział w Liturgii greckokatolickiej ku czci św. Jozafata pod przewodnictwem bpa Arkadiusza Trochanowskiego

26 listopada 2022 r.

 • Płock, Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia NMP, godz. 11.00
  Ingres bpa Szymona Stułkowskiego

24 listopada 2022 r.

 • Garbów, par. pw. Przemienienia Pańskiego, godz. 13.00
  Pogrzeb śp. ks. kan. Stanisława Wąsika

21 listopada 2022 r.

 • Kuria Metropolitalna w Lublinie, godz. 10.00
  Spotkanie kolegium konsultorów
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, godz. 11.00
  Prezentacja 5. tomu Opera Omnia J. Ratzingera z udziałem kard. Gerharda Müllera

20 listopada 2022 r.

 • Seminarium duchowne w Lublinie, godz. 12.30
  Spotkanie z Abpem Eugeniuszem Popowiczem

18 listopada 2022 r.

 • Żółkiewka, par. pw. św. Wawrzyńca, godz. 12.00
  Eucharystia oraz poświęcenie pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

14-17 listopada 2022 r.

 • Jasna Góra, Dom Pielgrzyma
  Udział w rekolekcjach dla episkopatu

13 listopada 2022 r.

 • Kassel, Polska Misja Katolicka
  Eucharystia i sakrament bierzmowania

12 listopada 2022 r.

 • Warszawa, Lotnisko Chopina
  Wylot do Frankfurtu i przejazd do Kassel
  Odwiedziny ks. dra Krzysztofa Drzazgi pracującego w Polskiej Misji Katolickiej

11 listopada 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 10.00
  Eucharystia w intencji Ojczyzny
 • Puławy, par. pw. Wniebowzięcia NMP, godz. 18.00
  Eucharystia i poświęcenie tabernakulum, mensy i chrzcielnicy

8 listopada 2022 r.

 • Lublin, par. pw. św. Michała Archanioła, godz. 14.00
  Eucharystia pogrzebowa śp. Haliny Korczak, Matki ks. Arkadiusza Paśnika

7 listopada 2022 r.

 • Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, godz. 11.00
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski
 • Archikatedra, godz. 19.00
  Eucharystia w intencji zmarłych biskupów i kapłanów

6 listopada 2022 r.

 • Bystrzyca, par. pw. Wniebowzięcia NMP
  Wizytacja kanoniczna
 • Niedrzwica Kościelna, par. pw. św. Bartłomiejagodz. 14.00
  Msza Święta pogrzebowa śp. ks. prał. Stanisława Dziwulskiego

5 listopada 2022 r.

 • Aula Caritas, godz. 14.00
  Czwarta sesja plenarna III Synodu Archidiecezji Lubelskiej

4 listopada 2022 r.

 • Kino Bajka, godz. 17.00
  Przedpremierowy pokaz filmu Prorok o błogosławionym kard. Stefanie Wyszyńskim

2 listopada 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 9.00
  Eucharystia w krypcie biskupów lubelskich

1 listopada 2022 r.

 • Lublin, Cmentarz przy ul. Męczenników Majdanka, godz. 12.00
  Eucharystia i procesja żałobna

31 października 2022 r.

 • Dom Arcybiskupów Lubelskich, godz. 11.00
  Spotkanie księży biskupów

30 października 2022 r.

 • Łuszczów, par. pw. św. Barbary
  Wizytacja kanoniczna

29 października 2022 r.

 • Lubartów, par. pw. św. Anny, godz. 10.00
  Dzień modlitw o świętość kapłanów
  Adoracja i Eucharystia

28 października 2022 r.

 • Lublin, kościół rektoralny pw. Matki Boskiej Zwycięskiej, godz. 11.00
  Eucharystia i poświęcenie odnowionego prezbiterium

27 października 2022 r.

 • Uniwersytet Przyrodniczy, godz. 13.00
  Spotkanie Rektorów Uczelni Lubelskich

26 października 2022 r.

 • Aula Caritas, godz. 10.00
  Spotkanie Rady Kapłańskiej
 • Teatr Muzyczny w Lublinie, godz. 18.00
  Obchody 25-lecia Hospicjum im. Małego Księcia

25 października 2022 r.

 • Lubelska Akademia WSEI, godz. 12.00
  Inauguracja nowego roku akademickiego
 • Metropolitalne Seminarium Duchowne, godz. 17.45
  Eucharystia i rozmowy z alumnami I roku

23 października 2022 r.

 • Metropolitalne Seminarium Duchowne, godz. 16.30
  Inauguracja nowego roku akademickiego

22 października 2022 r.

 • Lublin, par. pw. św. Jana Pawła II, godz. 18.00
  Suma odpustowa

21 października 2022 r.

 • UMCS, godz. 11.00
  Inauguracja nowego roku akademickiego
 • Spotkanie z prof. Zuzanną Heschel, córką Abrahama Heschela
 • Archikatedra Lubelska, godz. 19.00
  Eucharystia w intencji śp. ks. infułata Grzegorza Pawłowskiego w 1. rocznicę śmierci

20 października 2022 r.

 • Nowy Radzic (par. Kijany), godz. 12.30
  Wizyta we wspólnocie Koinonia Jana Chrzciciela

19 października 2022 r.

 • Lublin, Aula Caritas, godz. 10.00
  Konferencja Księży Dziekanów

18 października 2022 r.

 • Lublin, Aula Caritas, godz. 11.00
  Spotkanie Komisji Nauki Wiary KEP

17 października 2022 r.

 • KUL, Centrum Transferu Wiedzy, godz. 11.00
  Otwarcie Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama J. Heschela

16 października 2022 r.

 • Kościół Akademicki KUL, godz. 9.00
  Uroczysta Eucharystia na rozpoczęcie nowego roku akademickiego pod przewodnictwem Abpa Pierbattisty Pizzaballi, Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy
 • KUL, Aula Kard. S. Wyszyńskiegogodz. 11.00
  Inauguracja nowego roku akademickiego

12 października 2022 r.

 • Kaplica św. Sebastiana w ośrodku Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskimgodz. 7.00
  Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski
 • Pałac w Kamieniu Śląskim
  Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski

11 października 2022 r.

 • Pałac w Kamieniu Śląskim
  Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski
 • Sanktuarium św. Anny na Górze Świętej Annygodz. 17.30
  Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski

10 października 2022

 • Kościół Akademicki KUL, godz. 9.00
  Eucharystia z racji konferencji nt. Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego
 • Wyjazd do Kamienia Śląskiego na Konferencję Plenarną KEP

9 października 2022 r.

 • Kijany, par. pw. św. Anny
  Wizytacja kanoniczna

8 października 2022 r.

 • Lublin, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, godz.12.00
  Inauguracja nowego roku akademickiego
 • Aula Caritas Archidiecezji Lubelskiej, godz. 17.00
  Gala wdzięczności

6 października 2022 r.

 • Wizyta w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, godz. 13.00

5 października 2022 r.

 • Aula Biotechnologii KUL (Kampus przy ul. Konstantynów)godz. 10.00
  Inauguracja działalności Wydziału Medycznego KUL z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego
 • Aula Uniwersytetu Medycznego, godz. 12.00
  Inauguracja nowego roku akademickiego
 • Jakubowice Konińskie, par. pw. św. Faustyny
  Sakrament bierzmowania i suma odpustowa

4 października 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 10.00
  Eucharystia z okazji inauguracji nowego roku dla uniwersytetów i szkół wyższych z Lublina
 • Metropolitalne Seminarium Duchowne, godz. 17.00
  Eucharystia na rozpoczęcie nowego roku akademickiego

3 października 2022 r.

 • Elbląg, Katedra pw. św. Mikołaja, godz. 12.00
  Uroczystości pogrzebowe śp. bp Jana Styrny

2 października 2022 r.

 • Turka, par. pw. Ciała i Krwi Pańskiej
  Wizytacja kanoniczna

1 października 2022 r.

 • Pliszczyn, Dom Rekolekcyjny oo. sercanów, godz. 14.00
  Adoracja Eucharystyczna i spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania

30 września 2022 r.

 • Muzeum Narodowe na Zamku Lubelskim, godz. 18.00
  Otwarcie wystawy „Magia Egiptu”

29 września 2022 r.

 • Uniwersytet Przyrodniczy, godz. 10.00
  Inauguracja akademicka
 • Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy Uniwersytetu Przyrodniczego, godz. 12.00
  Poświęcenie i otwarcie Hipodrodmu
 • Kościół Akademicki KUL, godz. 13.30
  Eucharystia żałobna w intencji śp. s. Agaty Mirek

26 września 2022 r.

 • Dom Arcybiskupi, godz. 11.00
  Spotkanie Księży Biskupów

25 września 2022 r.

 • Chełm, par. pw. Przenajświętszej Trójcy, godz. 11.30
  Eucharystia i uroczyste poświęcenie kościoła
 • Archikatedra Lubelska, godz. 19.00
  Eucharystia w intencji III Synodu Archidiecezji Lubelskiej
  25-lecie pracy artystycznej Stanisława Maryjskiego

23 września 2022 r.

 • Końskowola, par. pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja, godz. 13.00
  Pogrzeb śp. Stanisława Pajurka

18 września 2022 r.

 • Warszawa, par. pw. św. Ojca Pio (na Gocławiu), godz. 12.00
  Suma odpustowa

16 września 2022 r.

 • Archikatedra lubelska, godz. 19.00
  Eucharystia z sakramentem bierzmowania

15 września 2022 r.

 • Kuria Metropolitalna w Lublinie, godz. 10.00
  Posiedzenie Komisji Głównej III Synodu Archidiecezji Lubelskiej

14 września 2022 r.

 • Rudno, par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, godz. 12.00
  Pogrzeb śp. ks. Józefa Domińskiego

12 września 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 19.00
  Eucharystia z okazji pierwszej rocznicy beatyfikacji bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego

11 września 2022 r.

 • Radawiec, Lotnisko aeroklubu lubelskiego, godz. 12.00
  Eucharystia z okazji dożynek wojewódzkich

10 września 2022 r.

 • Chełm, par. pw. św. Kazimierza, godz. 12.00
  Eucharystia z sakramentem bierzmowania

9 września 2022 r.

 • Lublin, kościół pw. św. Jozafata (ul. Zielona), godz. 16.30
  Eucharystia z okazji 30-lecia Bractwa Miłosierdzia im św. Brata Alberta

8 września 2022 r.

 • Chełm, plac przed Bazyliką Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, godz. 11.30
  Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. abpa Wacława Depo

6 września 2022 r.

 • Lublin, Dom Pomocy Społecznej im. św. Matki Teresy z Kalkuty, godz. 11.00
  Eucharystia, poświęcenie kaplicy i wyremontowanego po pożarze budynku

5 września 2022 r.

 • Dom Arcybiskupi, godz. 11.00
  Spotkanie Księży Biskupów

4 września 2022 r.

 • Wąwolnica, Plac koronacyjny przy sanktuarium MB Kębelskiej, godz. 12.00
  Suma odpustowa

2 września 2022 r.

 • Lublin, Elektrociepłownia Wrotków, godz. 12.30
  Wmurowanie i poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie

1 września 2022 r.

 • Lublin, par. pw. Niepokalanego Serca NMP (kościół garnizonowy), godz. 10.00
  Eucharystia na rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla uczniów i nauczycieli miasta Lublin.
 • I Liceum Ogólnokształcące, godz. 11.15
  Miejska inauguracja roku szkolnego
  Poświęcenie hali sportowej

29 sierpnia 2022 r.

 • Dom Arcybiskupi, godz. 11.00
  Spotkanie Księży Biskupów

28 sierpnia 2022 r.

 • Chełm, par. pw. Chrystusa Odkupiciela, godz. 11.30
  Eucharystia z obrzędem wprowadzenia nowego proboszcza, ks. Ireneusza Posturzyńskiego

27 sierpnia 2022 r.

 • Lublin, Sanktuarium Matki Boskiej Latyczowskiej, godz. 9.00
  Eucharystia dla katechetów

26 sierpnia 2022 r.

 • Wały Jasnogórskie, godz. 11.00
  Eucharystia z udziałem Episkopatu i obchody uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej

25 sierpnia 2022 r.

 • Jasna Góra, godz. 11.00
  Sesja Rady Biskupów Diecezjalnych

22 sierpnia 2022 r.

 • Dom Arcybiskupi, godz. 11.00
  Spotkanie Księży Biskupów

21 sierpnia 2022 r.

 • Stara Wieś, par. pw. św. Stanisława, godz. 12.00
  Eucharystia z sakramentem bierzmowania
  Obchody 90-lecia parafii

18 sierpnia 2022 r.

 • Chełm, Bazylika Narodzenia NMP, godz. 14.00
  Msza Święta Pogrzebowa śp. Wiesława Nizio, ojca ks. Łukasza Nizio
 • Garbów, par. pw. Przemienienia Pańskiego, godz. 19.00
  Eucharystia dla młodzieży zgromadzonej na SMAL (Spotkaniu Młodych Archidiecezji Lubelskiej)

16 sierpnia 2022 r.

 • Kiełczewice Maryjskie, Dom Pomocy Społecznej, godz. 11.00
  Poświęcenie nowej kaplicy i ołtarza

15 sierpnia 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 10.00
  Eucharystia z udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz przedstawicieli władz parlamentarnych i samorządowych

14 sierpnia 2022 r.

 • Częstochowa, godz. 10.45
  Wprowadzenie pielgrzymki 44. Pieszej Pielgrzymki Lubelskiej na Jasną Górę
 • Wały Jasnogórskie, godz. 13.00
  Eucharystia dla pielgrzymów

7 sierpnia 2022 r.

 • Jawidz, par. pw. Maryi Matki Bożej
  Wizytacja kanoniczna
 • Fajsławice, par. pw. św. Jana Nepomucena, godz. 17.00
  Eucharystia z obrzędem wprowadzenia nowego proboszcza, ks. Roberta Śliża

6 sierpnia 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 19.00
  Eucharystia z obrzędem wprowadzenia nowego proboszcza, ks. kan. Krzysztofa Kwiatkowskiego

3 sierpnia 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 8.30
  Eucharystia dla pielgrzymów wyruszających w 44. Pieszej Pielgrzymce z Lublina na Jasną Górę
  Odprowadzenie pielgrzymki

1 sierpnia 2022 r.

 • Dom Arcybiskupi, godz. 11.00
  Spotkanie Księży Biskupów

31 lipca 2022 r.

 • Motycz, par. pw. Matki Bożej Anielskiej, godz. 12.00
  Suma odpustowa
  Obchody 100-lecia parafii

30 lipca 2022 r.

 • Kościół św. Andrzeja Boboli, godz. 10.30
  Eucharystia pogrzebowa w intencji śp. prof. Marka Żmigrodzkiego
 • Piotrawin, Łopoczno, godz. 18.00
  Wesele Wesel. Eucharystia z okazji Ogólnopolskiego Spotkania Małżeństw, które miały wesele bezalkoholowe

26 lipca 2022 r.

 • Lubartów, Sanktuarium św. Anny, godz. 11.00
  Msza Święta Odpustowa pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Nitkiewicza, Biskupa Sandomierskiego
 • Dom Biskupów Lubelskich, godz. 17.00
  Spotkanie i wręczenie nominacji nowej parze diecezjalnej Domowego Kościoła, którą zostali Anna i Jacek Środowie

24 lipca 2022 r.

 • Góra Świętej Anny, Sanktuarium św. Annygodz. 11.00
  Przewodniczenie Eucharystii ku czci Świętej Anny i z okazji 50-lecia Diecezji Opolskiej

22 lipca 2022 r.

 • Bardo, Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej
  Eucharystia z księżmi z Lublina i z Tarnowa

5-15 lipca 2022 r.

 • Pobyt wakacyjny na pojezierzu Augustowsko-Suwalskim

3 lipca 2022 r.

 • Wolica, par. pw. św. Stanisława Kostki, godz. 11.00
  Eucharystia i konsekracja kościoła
 • Archikatedra Lubelska, godz. 19.00
  Msza Święta Pontyfikalna pod przewodnictwem bpa Grzegorza Suchodolskiego
  Procesja różańcowa ulicami miasta

2 lipca 2022 r.

 • Dom Arcybiskupów Lubelskich, godz. 15.00
  Spotkanie z uczestnikami oazy III stopnia ruchu Światło Życie

30 czerwca 2022 r.

 • Wyższe Seminarium Duchowne, godz. 7.15
  Msza Święta na zakończenie roku studiów i formacji

29 czerwca 2022 r.

 • Kamionka, par. pw. św. Piotra i Pawła, godz. 12.00
  Eucharystia z okazji odzyskania praw miejskich przez Kamionkę
  Poświęcenie sztandaru i godła miasta

28 czerwca 2022 r.

 • Niedrzwica Kościelna, godz. 11.00
  Poświęcenie „Zielonej Werandy” – Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w budynku dawnej plebanii
 • Kiełczewice Maryjskie, par. pw. Trójcy Przenajświętszej i Nawiedzenia NMP, godz. 18.00
  Eucharystia z sakramentem bierzmowania
  Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach

27 czerwca 2022 r.

 • Dom Arcybiskupów Lubelskich, godz. 9.00
  Wizyta abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego
 • Łęczna par. pw. św. Barbary, godz. 11.30
  Eucharystia w intencji pracowników i pacjentów szpitala im. św. Faustyny w Łęcznej
  Poświęcenie czterech nowych oddziałów szpitalnych
 • Bełżyce, par. pw. Nawrócenia św. Pawła, godz. 15.00
  Eucharystia pogrzebowa w int. Ks. Prał. Czesława Przecha

26 czerwca 2022 r.

 • Rakołupy, par. pw. św. Jana Chrzciciela
  Eucharystia z okazji 30-lecia parafii i 25-lecia kapłaństwa proboszcza
 • Archikatedra Lubelska, godz. 19.00
  Zakończenie obchodów diecezjalnych Roku Rodziny

25 czerwca 2022 r.

 • Metropolitalne Seminarium Duchowne, godz. 11.30
  Eucharystia z okazji 100-lecia posługi Sióstr Służek NMP Niepokalanej w seminarium

24 czerwca 2022 r.

 • Kościół Akademicki KUL, godz. 10.00
  Eucharystia pod przewodnictwem bpa Wiesława Lechowicza z okazji święta patronalnego KUL

23 czerwca 2022 r.

 • Aula Caritas, godz 15.00
  Wręczenie nominacji
 • Klasztor sióstr kapucynek, godz. 18.00
  Nieszpory i spotkanie ze wspólnotą sióstr

20 czerwca 2022 r.

 • Dom Arcybiskupi, godz. 10.45
  Spotkanie Księży Biskupów

19 czerwca 2022 r.

 • Kraśnik, par. pw. Matki Boskiej Bolesnej, godz. 18.00
  Eucharystia i poświęcenie organów piszczałkowych

18 czerwca 2022 r.

 • Archikatedra, godz. 11.00
  Eucharystia z okazji 100-lecia obecności Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Lublinie
 • Aula Caritas, godz. 12.30
  Prelekcja o 100-leciu posługi sióstr kanoniczek w Lublinie

17 czerwca 2022 r.

 • Dąbrowica, Dom Spotkania Caritas Archidiecezji Lubelskiej, godz. 15.00
  Eucharystia dla członków Ruchu Światło-Życie oraz wybory moderatora diecezjalnego

16 czerwca 2022 r.

 • Plac katedralny, godz. 10.00
  Eucharystia oraz procesja Bożego Ciała
 • Plac Katedralny, godz. 21.00
  Zakończenie adoracji i wieczoru chwały

15 czerwca 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 11.00
  Eucharystia z okazji 50-lecia święceń kapłańskich

14 czerwca 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 11.00
  Eucharystia z okazji rocznicy powstania CBA

13 czerwca 2022 r.

 • Aula Caritas, godz. 10.00
  Konferencja Księży Dziekanów
 • Lublin, par. pw. św. Antoniego, godz. 18.00
  Eucharystia z okazji 35-lecia parafii

12 czerwca 2022 r.

 • Świdnik Duży, par. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  Wizytacja kanoniczna
 • Archikatedra Lubelska, godz. 19.00
  Eucharystia w intencji śp. Abpa Bolesława Pylaka z okazji 3. rocznicy śmierci

11 czerwca 2022 r.

 • Aula Caritas, godz. 14.00
  III Sesja Plenarna III Synodu Archidiecezji Lubelskiej

10 czerwca 2022 r.

 • Lublin, kaplica w Domu Księży, godz. 12.00
  Eucharystia z okazji 60-lecia kapłaństwa
 • Lublin, Kaplica w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, godz. 15.00
  Eucharystia z okazji 25-lecia kanonizacji św. Jana z Dukli oraz 15-lecia ogłoszenia go patronem COZL

9 czerwca 2022 r.

 • Dom Przyjaźni Caritas Archidiecezji Lubelskiej, godz. 11.00
  Otwarcie i poświęcenie polsko-ukraińskiego Domu Przyjaźni
 • Lublin, par. pw. św. Michała Archanioła, godz. 12.00
  Pogrzeb śp. Henryki Paśnik
 • Lublin, par. pw. Świętej Rodziny, godz. 18.00
  Eucharystia i ustanowienie sanktuarium Świętej rodziny

8 czerwca 2022 r.

 • Wola Raniżowska, par. pw. św. Wojciecha
  Eucharystia z okazji 25-lecia sakry biskupiej bpa Jana Ozgi

6-7 czerwca 2022 r.

 • Zakopane, Centrum Formacyjno-Szkoleniowe „Księżówka”
  392. Zebranie Plenarne KEP

5 czerwca 2022 r.

 • Rogóźno, par. pw. św. Wawrzyńca
  Eucharystia z okazji 100-lecia parafii
  Sakrament bierzmowania

3 czerwca 2022 r.

 • Archikatedra, godz. 11.00
  Eucharystia dla Bractwa Kurkowego z zaprzysiężeniem nowych członków

2 czerwca 2022 r.

 • Sandomierz, Bazylika Katedralnagodz. 17.30
  Eucharystia i zakończenie III Synodu Diecezji Sandomierskiej

1 czerwca 2022 r.

 • Archikatedra, godz. 19.00
  Eucharystia z okazji 10-lecia kapłaństwa

30 maja 2022 r.

 • Dom Arcybiskupi, godz. 11.00
  Spotkanie Księży Biskupów
 • Fajsławice, par. pw. św. Jana Nepomucena, godz. 18.00
  Eucharystia z sakramentem bierzmowania

29 maja 2022 r.

 • Cyców, par. pw. św. Józefa
  Poświęcenie organów piszczałkowych
  Sakrament bierzmowania

28 maja 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 10.30
  Święcenia kapłańskie

27 maja 2022 r.

 • Dziedziniec Kurii Metropolitalnej, godz. 14.00
  Złożenie wieńca pod pomnikiem bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z okazji 41. rocznicy jego śmierci, z udziałem władz wojewódzkich i lokalnych oraz instytucji Lublina

26 maja 2022 r.

 • Tarnów, par. pw. Świętego Krzyża i św. Filipa Neri, godz. 19.00
  Święcenia diakonatu i suma odpustowa

24 maja 2022 r.

 • Lublin, kościół rektoralny pw. Matki Bożej Zwycięskiej, godz. 11.00
  Eucharystia z okazji 115-rocznicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

23 maja 2022 r.

 • Dom Arcybiskupi, godz. 13.30
  Spotkanie Księży Biskupów

22 maja 2022 r.

 • Turka, par. pw. Jezusa Miłosiernego
  Wizytacja kanoniczna
  Sakrament bierzmowania

21 maja 2022 r.

 • Chełm, par. pw. Rozesłania Świętych Apostołów, godz. 10.00
  Dzień modlitw o uświęcenie kapłanów

20 maja 2022 r.

 • Śniadanie z abp. Światosławem Szewczukiem
 • Wyjazd z Kijowa do Lwowa pociągiem
 • Obiad w rezydencji metropolity lwowskiego
 • Powrót do Lublina i Msza Święta

19 maja 2022 r.

 • Spotkanie z abp. Światosławem Szewczukiem
 • Przejazd do centrum Kijowa
 • Modlitwa przy pomniku Ofiar Wielkiego Głodu
 • Zwiedzanie Soboru Bożej Mądrości z abp. Jewstratijem
 • Siedziba Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Ukrainy
  Spotkanie z metropolitą Epifaniuszem i abp. Jewstratijem
  Zwiedzanie Soboru św. Michała o złotych kopułach
  Obiad w rezydencji metropolity Epifaniusza
 • Irpin i Bucza
  Modlitwa za pomordowanych i refleksja w obliczu zniszczeń wojennych
 • Wywiad dla telewizji grekokatolickiej „Żywe”
 • Katedra rzymskokatolicka pw. św. Aleksandra
  Eucharystia transmitowana przez radio i telewizję
 • Spotkanie z bp. Aleksandrem Jazłowieckim i ambasadorem RP Bartoszem Cichockim
 • Katedra greckokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego
  zwiedzanie katedry i modlitwa przy grobie kard. Lubomyra Huzara
 • Spotkanie z abp. Paulem Gallagherem i nuncjuszem apostolskim Visvaldasem Kulbokasem

18 maja 2022 r.

 • Lwów, Kaplica Kurii rzymskokatolickiej, godz. 7.30
  Msza Święta
 • Lwów, Biblioteka Kurii, godz. 9.00
  Konferencja prasowa
 • Lwów, Katedra greckokatolicka pw. św. Jura, godz. 10.00
  Zwiedzanie katedry i modlitwa przy grobach metropolitów
  Spotkanie z abp Igorem Woźniakiem
 • Wyjazd pociągiem do Kijowa
 • Kijów, Rezydencja Arcybiskupa Greckokatolickiego
  Spotkanie z abpem Światosławem Szewczukiem

17 maja 2022 r.

 • Lublin, Kościół Akademicki KUL, godz. 9.00
  Eucharystia na rozpoczęcie 54. Tygodnia Eklezjologicznego
 • Wyjazd do Ukrainy delegacji Konferencji Episkopatu Polski:
  Abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP
  Abpa Wojciecha Polaka, prymasa Polski
  Abpa Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego
 • Cmentarz Żydowski w Izbicy
  Modlitwa przy grobie ks. Grzegorza Pawłowskiego
 • Obóz Zagłady w Bełżcu
  Zwiedzenie obozu i wystawy
 • LwówRezydencja Arcybiskupa Lwowskiego
  Wizyta u abpa Mieczysława Mokrzyckiego

16 maja 2022 r.

 • Dom Arcybiskupi, godz. 11.00
  Spotkanie Księży Biskupów
 • Lublin, par. pw. św. Andrzeja Boboli, godz. 18.00
  Uroczysta suma odpustowa
  Obchody rocznicy 20-lecia ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski

15 maja 2022 r.

 • Wólka Lubelska, par. pw. Świętej Trójcy
  Wizytacja kanoniczna
  Sakrament bierzmowania

13 maja 2022 r.

 • Dys, klasztor sióstr karmelitanek, godz. 7.30
  Eucharystia dla wspólnoty sióstr
 • Siedziba Caritas, godz. 11.00
  Poświęcenie i przekazanie samochodu ofiarowanego przez papieża Franciszka dla Caritas w Charkowie

12 maja 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 11.00
  Eucharystia dla środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego oraz poświęcenie sztandaru Związku Hodowców Bydła Białogrzbietego

11 maja 2022 r.

 • Świdnik, par. pw. św. Józefa, godz. 18.00
  Eucharystia z sakramentem bierzmowania

10 maja 2022 r.

 • Kaplica Arcybiskupia, godz. 8.00
  Eucharystia imieninowa dla pracowników Kurii

9 maja 2022 r.

 • Metropolitalne Seminarium Duchowne, godz. 6.45
  Eucharystia we wspólnocie wychowawców i alumnów
 • Kuria Metropolitalna, godz. 9.00-12.00
  Możliwość osobistego złożenia życzeń imieninowych

8 maja 2022 r.

 • Kraków, Katedra na Wawelu, godz. 9.00
  Uroczysta procesja z Wawelu do grobu św. Stanisława na Skałce
 • Kraków, Ołtarz Trzech Tysiącleci na Skałce, godz. 10.00
  Uroczysta suma ku czci św. Stanisława z udziałem Episkopatu

6 maja 2022 r.

 • Kopalnia Bogdanka, godz. 17.00
  Eucharystia w intencji zmarłych tragicznie górników z kopalń Pniówek i Zofiówka

5 maja 2022 r.

 • Świdnik, par. pw. św. Kingi, godz. 18.00
  Eucharystia z sakramentem bierzmowania

4 maja 2022 r.

 • Dom Arcybiskupi, godz. 11.00
  Spotkanie Księży Biskupów

3 maja 2022 r.

 • Częstochowa, Wały Jasnogórskie, godz. 11.00
  Uroczysta Msza Święta z dziękczynieniem za beatyfikację Kard. Stefana Wyszyńskiego

2 maja 2022 r.

 • Jasna Góra, Rada Stała KEP

1 maja 2022 r.

 • Lublin, Sanktuarium św. Józefa (oo. karmelici na ul. Świętoduskiej), godz. 11.00
  Eucharystia z okazji pielgrzymki rodzin
 • Krzeszów, par. pw. Narodzenia NMP, godz. 15.45
  Pogrzeb śp. Kazimierza Torby, ojca ks. Zdzisława Torby

30 kwietnia 2022 r.

 • Tarnogóra, par. pw. św. Zofii, godz. 11.00
  Sakrament bierzmowania
  Koronacja figurki Matki Boskiej Fatimskiej

28 kwietnia 2022 r.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, godz. 9.00
  Posiedzenie senatu akademickiego
  Wręczenie medali Pro Ecclesia et Pontefice

27 kwietnia 2022 r.

 • Lublin, par. pw. św. Jadwigi, godz. 11.00
  Msza św. pogrzebowa śp. ks. prał. Jana Mitury
  Złożenie ciała do grobu na cmentarzu przy ul. Lipowej

24 kwietnia 2022 r.

 • Gniezno, kościół pw. św. Michała Archanioła, godz. 9.15
  Procesja z relikwiami św. Wojciecha na plac św. Wojciecha
 • Gniezno, Plac św. Wojciecha, godz. 10.00
  Uroczysta suma ku czci św. Wojciecha

23 kwietnia 2022 r.

 • Lublin, sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, godz. 10.00
  Eucharystia na rozpoczęcie XII Mistrzostw Liturgicznej Służby Ołtarza w piłkę nożną halową
 • Gniezno, Bazylika Świętego Wojciecha, godz. 19.30
  Uroczyste nieszpory ku czci św. Wojciecha
  Procesja z relikwiami św. Wojciecha ulicami miasta do kościoła pw. św. Michała Archanioł

20 kwietnia 2022 r.

 • Aula Caritas, godz. 10.00
  Duszpasterskie Wykłady Akademickie

19 kwietnia 2022 r.

 • Aula Caritas, godz. 10.00
  Duszpasterskie Wykłady Akademickie

18 kwietnia 2022 r.
WIELKI PONIEDZIAŁEK

 • Lublin, par. pw. Świętego Krzyża, godz. 12.00
  Suma parafialna i poświęcenie polichromii

17 kwietnia 2022 r.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

 • Archikatedra Lubelska, godz. 10.00
  Eucharystia z udziałem Kapituły Archikatedralnej

16 kwietnia 2022 r.
WIELKA SOBOTA

 • Archikatedra Lubelska, godz. 9.00
  Liturgia Godzin z udziałem Kapituły Archikatedralnej i sióstr zakonnych
 • Dom Arcybiskupów Lubelskich, godz 10.00
  Spotkanie świąteczne osób życia konsekrowanego
 • Archikatedra Lubelska, godz. 20.00
  Liturgia Wigilii Paschalnej z sakramentem chrztu 3 osób dorosłych
  Liturgii Słowa przewodniczy bp Adam Bab, liturgii chrzcielnej i liturgii eucharystycznej przewodniczy abp Stanisław Budzik

15 kwietnia 2022 r.
WIELKI PIĄTEK

 • Archikatedra Lubelska, godz. 9.00
  Liturgia Godzin z udziałem Kapituły Archikatedralnej
 • Lublin, Sanktuarium Matki Boskiej Latyczowskiej, godz. 18.00
  Liturgia Męki Pańskiej
 • Archikatedra Lubelska, godz. 21.00
  Posługa spowiedzi w ramach Nocy konfesjonałów

14 kwietnia 2022 r.
WIELKI CZWARTEK

 • Archikatedra Lubelska, godz. 10.00
  Msza Krzyżma z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich i obrzędem poświęcenia olejów
 • Archikatedra Lubelska, godz. 18.00
  Msza Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem bpa Artura Mizińskiego

13 kwietnia 2022 r.

 • Urząd Marszałkowski, godz. 11.00
  Spotkanie przedświąteczne

12 kwietnia 2022 r.

 • Urząd Wojewódzki, godz. 12.00
  Spotkanie przedświąteczne

10 kwietnia 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 11.30
  Eucharystia z obrzędem poświęcenia palm

9 kwietnia 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 20.00
  Requiem W.A Mozarta w hołdzie ofiarom wojny w Ukrainie

8 kwietnia 2022 r.

 • Teren byłego Obozu Koncentracyjnego na Majdanku, godz. 18.00
  XXII Młodzieżowa Droga Krzyżowa

7 kwietnia 2022 r.

 • Siedziba Caritas Archidiecezji Lubelskiej i Dom Arcybiskupów Lubelskich, godz. 17.00
  Wizyta Ekumeniczna kardynała Jean-Claude Hollericha, Przewodniczącego Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE), pastora Christiana Kriegera, Przewodniczącego Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) i arcybiskupa Abla, prawosławnego biskupa Lubelskiego i Chełmskiego

5 kwietnia 2022 r.

 • Dom Arcybiskupów Lubelskich, godz. 11.00
  Wizyta abpa Eugeniusza Popowicza, arcybiskupa metropolity przemyskiego
  obrządku bizantyńsko-ukraińskiego i kanclerza kurii

4 kwietnia 2022 r.

 • Siedziba Civitas Christiana Oddział Lublin, godz. 16.00
  Otwarcie i poświęcenie Centrum Myśli Prymasa Wyszyńskiego
  Wręczenie medalu Lumen mundi panu dyrektorowi Marcinowi Sułkowi

30 marca 2022 r.

 • Kaplica Darów Wieczernika w kurii metropolitalnej, godz. 12.00
  Anioł Pański i wręczenie medalu Lumen mundi panu Mieczysławowi Jureckiemu
  z parafii Narodzenia NMP w Dąbrowicy

28 marca 2022 r.

 • Dom Arcybiskupi, godz. 11.00
  Spotkanie Księży Biskupów

25 marca 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 17.00
  Eucharystia w 30. rocznicę powstania metropolii lubelskiej
  Akt zawierzenia świata, Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu NMP w jedności z Ojcem Świętym

24 marca 2022 r.

 • Lublin, kaplica pw. Chrystusa Zmartwychwstałego w Domu Księży Emerytów, godz. 7.15
  Eucharystia z okazji 70-lecia kapłaństwa Ks. Inf. Franciszka Greniuka i Ks. Kan. Władysława Lachowskiego
 • Siedziba Caritas Archidiecezji Lubelskiej i Dom Arcybiskupów Lubelskich, godz. 13.00
  Wizyta arcybiskupa Isaiaha Kykkotisa, prawosławnego metropolity Tamassos (Cypr), ks. Denysa Sharudy, prawosławnego kapłana z Charkowa i arcybiskupa Abla, prawosławnego biskupa lubelskiego i chełmskiego

21 marca 2022 r.

 • Dom Arcybiskupi, godz. 11.00
  Spotkanie Księży Biskupów

20 marca 2022 r.

 • Pliszczyn, par. pw. Najświętszego Serca Jezusowego
  Wizytacja kanoniczna

17 marca 2022 r.

 • Lublin, Wydawnictwo Gaudium, godz. 14.30
  Poświęcenie nowej maszyny poligraficznej
 • Lublin, kaplica pw. św. Wojciecha w „Domu na Podwalu”, godz. 19.00
  Nabożeństwo ekumeniczne upamiętniające ofiary holokaustu w 80. rocznicę Akcji Reinhardt.

15 marca 2022 r.

 • Warszawa, Aula UKSW
  Drugi dzień obrad Zebrania Plenarnego KEP
 • Radom, katedra pw. Opieki NMP, godz. 19.00
  Msza święta żałobna za śp. bpa Adama Odzimka

14 marca 2022 r.

 • Warszawa, Aula UKSW
  391. Zebranie Plenarne KEP
 • Świątynia Opatrzności Bożej, godz. 18.00
  Msza święta dziękczynna w 9. Rocznicę wyboru papieża Franciszka

13 marca 2022 r.

 • Seminarium Duchowne, godz. 11.30
  Eucharystia na zakończenie rekolekcji rodziców kapłanów

11 marca 2022 r.

 • Kaplica Arcybiskupia, godz. 7.30
  Eucharystia i spotkanie z diakonami przed przyjęciem prezbiteratu

10 marca 2022 r.

 • Kaplica Arcybiskupia, godz. 7.30
  Eucharystia i spotkanie z diakonami przed przyjęciem prezbiteratu

8 marca 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 21.00
  Modlitwa o pokój młodzieży polskiej i ukraińskiej

7 marca 2022 r.

 • Konferencja Księży Dziekanów online, godz. 10.00
 •  Przyjazd kas. Kardynała Konrada Krajewskiego, specjalnego wysłannika Ojca Świętego na Ukrainę, godz. 11.00
  Słowo Księdza Kardynała do Księży Dziekanów
  Wyjazd z Ks. Kardynałem do Dorohuska, na granicę Polsko-Ukraińską
  Wizyta w miejscach recepcji uchodźców w Dorohusku i Chełmie

6 marca 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 17.00
  Eucharystia z obrzędem wybrania katechumenów

4 marca 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 20.00
  Droga krzyżowa dla kapłanów w dniu modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania małoletnich

2 marca 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 19.00
  Eucharystia z obrzędem posypania głów popiołem

1 marca 2022 r.

 • Zawalów, par. pw. Matki Bożej Różańcowej, godz. 11.00
  Pogrzeb śp. Janiny Stańczak, Matki ks. kan. Piotra Stańczaka

27 lutego 2022 r.

 • Osiny, par. pw. Matki Bożej Królowej Polski, godz. 11.00
  Eucharystia i poświęcenie kościoła

26 lutego 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 10.30
  Eucharystia pogrzebowa śp. Zdzisława Podkańskiego
 • Aula Caritas, godz. 14.00
  II Sesja Plenarna III Synodu Archidiecezji Lubelskiej
 • Archikatedra Lubelska, godz. 19.00
  Eucharystia w intencji śp. ks. Andrzeja Maciąga w 15. rocznicę śmierci

25 lutego 2022 r.

 • Posiedzenie Rady Stałej KEP (online), godz. 17.00

23 lutego 2022 r.

 • Metropolitalne Seminarium Duchowne, godz. 17.00
  Konferencja księży profesorów

19-20 lutego 2022 r.

 • Tarnów, Wyższe Seminarium Duchowne
  Dzień skupienia dla kleryków

15 lutego 2022 r.

 • Lublin, par. pw. Świętej Rodziny, godz. 19.30
  Zakończenie etapu „Ojcze nasz” wspólnoty neokatechumenalnej

14 lutego 2022 r.

 • Dom Arcybiskupi, godz. 11.00
  Spotkanie Księży Biskupów

12 lutego 2022 r.

 • Warszawa, Katedra Polowa WP pw. NMP Królowej Polski, godz. 11.00
  Ingres bp Wiesława Lechowicza

11 lutego 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 11.00
  Eucharystia z okazji 30. Światowego Dnia Chorych

10 lutego 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 19.00
  Eucharystia w intencji śp. abpa Józefa Życińskiego w 11. rocznicę śmierci

2 lutego 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 15.00
  Eucharystia z okazji Dnia Życia Konsekrowanego

31 stycznia 2022 r.

 • Kościół Akademicki KUL, godz. 11.00
  Eucharystia pogrzebowa śp. Beaty Panasiuk

30 stycznia 2022 r.

 • Baranów Sandomierski, par. pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, godz. 11.00
  Eucharystia i poświęcenie nowego ołtarza

24 stycznia 2022 r.

 • Dom Arcybiskupi, godz. 11.00
  Spotkanie Księży Biskupów

23 stycznia 2022 r.

 • Chełm, par. pw. św. Matki Teresy z Kalkuty, godz. 11.00
  Eucharystia i poświęcenie polichromii

22 stycznia 2022 r.

 • Kościół Akademicki KUL, godz. 11.00
  Eucharystia z okazji 100-lecia AZS i poświęcenie sztandaru

20 stycznia 2022 r.

 • Konwikt Księży Studentów KUL, godz. 18.00
  Nieszpory i spotkanie noworoczne z mieszkańcami konwiktu

18 stycznia 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 17.00
  Nabożeństwo ekumeniczne z racji obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
  z udziałem Abpa Abla i księży z Kościoła luterańskiego i polskokatolickiego

17 stycznia 2022 r.

 • Obchody 25. Dnia Judaizmu pod hasłem: „Moje myśli nie są myślami waszymi” (Iz 55, 8)
  z udziałem rabina prof. Abrahama Skórki z Argentyny (online), godz. 18.00

10 stycznia 2022 r.

 • Spotkanie opłatkowe z pracownikami i studentami Uniwersytetu Medycznego (online), godz. 12.00

9 stycznia 2022 r.

 • Lublin, Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, godz. 18.00
  Eucharystia w Święto Chrztu Pańskiego
  Koncert kolęd w wykonaniu chóru Pueri Cantores Lublinenses

7 stycznia 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 19.00
  Eucharystia żałobna w intencji śp. Ks. Prał. Edwarda Wawerskiego

6 stycznia 2022 r.

 • Archikatedra Lubelska, godz. 10.00
  Eucharystia w uroczystość Objawienia Pańskiego
  Orszak Trzech Króli – z Katedry do Placu Zamkowego

5 stycznia 2022 r.

 • Dom Biskupów Pomocniczych, godz. 16.30
  Spotkanie w sprawie synodu papieskiego o synodalności

2 stycznia 2022 r.

 • Lublin, Dom Księży Emerytów, godz. 8.00
  Eucharystia i spotkanie noworoczne ze wspólnotą kapłańską

KALENDARIUM:


Print Friendly, PDF & Email