Życzenia Metropolity Lubelskiego na Boże Narodzenie 2021

Radujmy się wszyscy w Panu, dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię. [Msza Święta Pasterska, Antyfona na Wejście]

Lublin, Boże Narodzenie 2021

W Święta Bożego Narodzenia udajemy się w duchu do Betlejem, aby w małym Dziecku rozpoznać Słowo, które stało się Ciałem i rozbiło swój namiot wśród nas. Wsłuchujemy się w głos niebiańskiego hymnu: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał.

Niech Ten, który jest naszym pokojem, który zburzył mury ludzkiej wrogości i głosił pokój zarówno dalekim, jak i bliskim (por. Ef 2), rozświetli mroki ludzkiej nocy promieniami przebaczenia i pojednania.

Wołamy o pokój dla rozdartego konfliktami świata i dla naszych poranionych serc. Niech Nowonarodzony przyniesie pokój tym, którzy obawiają się o życie i zdrowie swoje oraz swoich bliskich; którzy lękają się o bezpieczeństwo swoich granic; którzy pozbawieni zostali ojczyzny i dachu nad głową.

Niech Ten, który się narodził, pomoże nam stać się ludźmi Bożego upodobania – na Jego obraz, a więc ludźmi pokoju i pojednania, porozumienia i dialogu.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz bogatego w pokój i dobro Nowego Roku!

+Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

Print Friendly, PDF & Email