Życzenia Metropolity Lubelskiego na Boże Narodzenie 2020

„Z nieba wysokiego / Bóg zstąpił na ziemię, / Ażeby do nieba / Przywiódł ludzkie plemię. / Zniża Swój majestat / Król całego świata, / Opuszcza tron nieba, / a z ludźmi się brata: / Bóg niezmierny, / w ciele mały, / zapomina Bóstwa chwały, / By zbawić świat cały”.
[z kolędy]

Lublin, Boże Narodzenie 2020

Kiedy niebo otwiera się nad ziemią, oglądamy wszystko w nowym świetle. Gdy niebo dotyka ziemi, Bóg dzieli się z nami swoim pokojem. Przekonali się o tym pasterze śpieszący do Betlejem. Ich szare życie nabrało niebiańskiego blasku, ich serca ogarnęła radość płynąca ze spotkania z Bogiem.

Ta sama radość i ten sam blask ogarniają nas, świętujących pamiątkę Narodzenia Pańskiego. Napełnijmy się Bogiem, aby niebo mogło dotknąć przez nas każdego spotkanego człowieka. Niech nasza udręczona ziemia doświadczy uzdrowienia i pokoju. Niech nad mieszkańcami mroku zabłyśnie nowe światło, niech po najdłuższej nocy nastąpi nowy dzień, który obudzi nadzieję i rozpali miłość.

+ Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

Cigoli, Pokłon pasterzy ze św. Katarzyną Aleksandryjską, 1599 – www.gaudium.pl
Print Friendly, PDF & Email