XXII Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie 5.12.2021

W II Niedzielę Adwentu, 5 grudnia 2021 r., obchodzić będziemy w Kościele w Polsce 22. Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej czyli Białoruś, Litwa, Łotwa i Estonia, Ukraina, Rosja, Mołdawia, Armenia, Gruzja, Kazachstan, Tadżykistan, Kirgizja i Uzbekistan. Dzień organizowany jest przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.

Wydarzeniom Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie towarzyszy zbiórka ofiar do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.

Aktualnie, Kościołowi za wschodnią granicą, służy 198 kapłanów diecezjalnych, 387 kapłanów zakonnych, 320 sióstr i 40 braci zakonnych z Polski oraz wolontariusze świeccy. Do biura Zespołu napływają pisemne prośby z diecezji, parafii oraz ze zgromadzeń zakonnych pracujących na Wschodzie. W roku 2021 zostało już zrealizowanych 221 próśb, na kwotę 2 147 299.20 złotych, z czego najwięcej trafiło na Ukrainę i Białoruś.

Na powyższą kwotę składają się między innymi: dotacje na budowę nowych świątyń, odbudowę oraz renowację kościołów, plebanii oraz sal katechetycznych. Udało się także wesprzeć organizację letniego wypoczynku połączonego z formacją dla dzieci i młodzieży a nawet dla osób starszych czy bezdomnych. Tą pomocą zostały objęte 43 grupy z Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu i Kazachstanu, jak wspominają organizujące ten wypoczynek Siostry czy Kapłani – dla wielu uczestników jest to wyjątkowy czas nie tylko zabawy, spotkań, modlitwy, ale też regularnego jedzenia.

Wsparcie otrzymują również świetlice, przedszkola, domy dziecka, domy seniora i samotnej matki, przytuliska dla bezdomnych oraz stołówki i kuchnie prowadzone przez siostry i braci zakonnych służące dożywianiu dzieci, starszych i najbiedniejszych.

Przeżywany w Polsce i na placówkach polonijnych „Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie” tam, za wschodnią granicą, jest dniem wdzięczności za tych, którzy pomagają duchowo i materialnie.

źródło/więcej: episkopat.pl

Print Friendly, PDF & Email