XIX. Europejski Kongres Katolickich Kolejarzy w Lublinie 10-13.05.2016

Krajowe Duszpasterstwo i Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich zapraszają na Europejski Kongres Katolickich Kolejarzy, który odbędzie się w dniach 9-13 maja 2016 r w Lublinie. Hasłem kongresu będzie wezwanie: Bądźmy świadkami Miłosierdzia.

Uroczysta inauguracja nastąpi 10 maja br. (wtorek) o godz. 10.oo podczas Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem abpa Stanisława Budzika w Archikatedrze Lubelskiej.

Materiałami źródłowymi konferencji poszczególnych delegacji będą następujące dokumenty;

? Bulla Ojca Świętego Franciszka z 11.04.2015 zatytułowana „Misericordiae vultus” – Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca
? Encyklika św. Jana Pawła II DIVES IN MISERICORDIA – O Bożym Miłosierdziu z 30.11.1980 r
? List Apostolski Novo Millennio Ineunte – Na początku nowego tysiąclecia z 06.01.2001 r,
? Homilia wygłoszona 18.08.2002 r. na Błoniach Krakowskich przez papieża Jana Pawła II

Zgodnie z ukształtowaną tradycją ramowy program Kongresu przewiduje wspólną modlitwę, dzielenie się doświadczeniem wiary w świetle tematu Kongresu, a także program turystyczny pozwalający na przybliżenie urody miejsc charakterystycznych kraju, miasta, regionu, czy też związanych ze szczególnie widoczną obecnością Boga.

W kongresie będą uczestniczyli kolejarze z następujących państw: Austria, Niemcy, Francja, Polska, Białoruś, Słowacja, Ukraina i Węgry.

więcej na: www.kskp.pl

 

HISTORIA KONGRESÓW

Założony w 1898 r. Katolicki Związek Kolejarzy Francuskich, od początku swojego istnienia poszukiwał różnych okazji do zawiązania braterskich więzi pomiędzy kolejarzami krajów ze sobą sąsiadujących, by móc w ten sposób powiększyć obszar Królestwa Bożego w środowisku ludzi pracujących na kolei, dla których istotnie granice nie istnieją. By dotrzeć do konkretnych rezultatów tych starań, trzeba było przeczekać okres wojny (1914-1918). Potrzebne były również dobre chęci i wytrwałość wspierających duchownych i świeckich, by zrealizować to, co zostało zapoczątkowane w 1912 r. na Montmartre i w 1913 r. w Lourdes. To właśnie w Lourdes, we wrześniu 1951 r., po raz pierwszy miało miejsce europejskie spotkanie kolejarzy katolików, z udziałem przedstawicieli transportu belgijskiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i niemieckiego.

W 1991 r., spotkanie z pracownikami polskich kolei otworzyło drzwi do Europy Centralnej i Wschodniej, co zaowocowało więzią z Węgrami, Słowakami i Białorusinami.

 

KONGRESY EUROPEJSKIE

1 23-25.07.1966 WÜRZBURG (Niemcy) ?Nasze życie zawodowe w perspektywie chrześcijańskiej?
2 3-5.05.1968 OSTENDA (Belgia) ?Współczesny chrześcijanin a zawód wykonywany?
3 18-20.07.1970 STRASBURG (Francja) ?W służbie człowiekowi, całemu człowiekowi? (Paweł VI)
4 17-19.06.1972 WIEDEŃ (Austria) ?Chrześcijaństwo ma przyszłość?
5 22-24.06.1974 SPIRA (Niemcy) ?Człowiek w społeczeństwie konsumpcyjnym: szanse i zagrożenia?
6 30.04?2.05.1977 OSTENDA (Belgia) ?Rodzina chrześcijańska: znaczenie, niebezpieczeństwa i nadzieje?
7 14-16.06.1980 GRENOBLE (Francja) ?Wkład chrześcijan w Europę jutra?
8 27-30.05.1983 ALTMÜNSTER (Austria) ?Godność osoby ludzkiej?
9 2-5.05.1986 TREWIR (Niemcy) ?Być odpowiedzialnym w Kościele i na świecie?
10 2-5.05.1989 BLANKENBERGE (Belgia) ?Czy jesteśmy rzemieślnikami pokoju??
11 6-9.05.1992 TOLEDO (Hiszpania) ?Chrześcijaństwo w drodze ku trzeciemu tysiącleciu?
12 19-23.06.1995 KRAKÓW (Polska) ?Rodzina drogą ku przyszłości.? ? wersja polska ?W przyszłość przez rodzinę?
13 20-24.05.1998 LYON (Francja) ?Europa 2000 i Chrześcijanie?
14 23-27.04. 2001 WIEDEŃ ( Austria) ?Nasze życie świadectwem dla Chrystusa?
15 24-28.05.2004 KOSZYCE (Słowacja) ?Chrystus nadzieją Europy?
16 4-7.05.2007 LOURDES (Francja) ?Maryja, Niepokalana, pośredniczka Europy?
17 6 ?10.05.2010 BUDAPESZT ( Węgry) ?Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II i pojawienie się jej w świecie pracy?
18 23-28.05.2013 ODILIENBERG (Francja) ?Otworzyć podwoje wiary i być solą ziemi?
19 9-13.05.2016 LUBLIN (Polska) ?Bądźmy świadkami miłosierdzia?

 

Kongres kolej

Print Friendly, PDF & Email