Matka Boża Latyczowska

Matka Boża Latyczowska – Królowa Podola i Wołynia – obraz namalowany około połowy XVI wieku, według wzoru słynnego wizerunku Matki Bożej Śnieżnej Salus Populi Romani z bazyliki Sanata Maria Maggiore w Rzymie, przywieziony z Rzymu między1594 a 1597.

Obraz przedstawia Matkę Bożą trzymającą w lewej ręce Dzieciątko, w prawej zaś berło. Święte postacie przyozdobiono sukienkami o precyzyjnie kutych motywach roślinnych. W tle obrazu zwisają kiście winogron, a głowę Maryi otacza 12 gwiazd. Wizerunek ten posiada wysokie walory artystyczne, świadczące o tym, że mogło powstać w którymś z warsztatów włoskich.

Około roku 1606 biskup kamieniecki Paweł Wołucki sprowadził do Latyczowa dominikanów, którzy przybyli z otrzymanym odKlemensa XVIII obrazem Matki Bożej jako błogosławieństwem na pracę misyjną. Został on umieszczony w ufundowanej przezPotockich pierwszej kamiennej świątyni. Od początku obecności w latyczowskiej świątyni obraz zasłynął wieloma cudami. W 1648podczas najazdu Chmielnickiego, chroniąc obraz, dominikanie zabrali go do Lwowa. w 1772 powrócił do Latyczowa, w związku z licznymi cudami na mocy dekretu Piusa VI4 października 1778 biskup bakowski Stanisław Rajmund Jezierski ukoronował uroczyście obraz złotymi koronami. W 1832, po powstaniu listopadowym, rząd carski skasował klasztor w Latyczowie. W czasie I wojny światowej obraz był chroniony przez jakiś czas w Winnicy, powrócił do Latyczowa, ale już w 1920 w związku z najazdem bolszewików został przewieziony do Warszawy. Związek Kresowiaków postanowił o umieszczeniu go w świeżo budowanej Kaplicy Kresowejkościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie. W międzyczasie jednak decyzją władz kościelnych wrócił na Kresy – w roku 1933 do kościoła parafii Św. Trójcy w Lubomlu, do czasu, gdy w listopadzie 1935 roku został umieszczony w katedrze w Łucku, gdzie w okresie międzywojennym cieszył się ogromnym kultem. 6 sierpnia 1945 obraz opuścił Kresy Wschodnie wraz z siostrami służkami NMP i umieszczony w ich kaplicy w Lublinie, gdzie znajduje się do chwili obecnej.

Od 2006 w Latyczowie znajduje się kopia wizerunku Matki Bożej Latyczowskiej pobłogosławiona 28 maja 2006 w Krakowie przez Benedykta XVI. Inna kopia obrazu znajduje się w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie. Powstała ona w zastępstwie oryginalnego obrazu, który miał trafić do tego kościoła, ale ostatecznie wrócił na Kresy. Przetrwała II wojnę światową (mimo zniszczenia Kaplicy Kresowej) i jest otoczona lokalnym kultem. Biskup warszawski Tadeusz Pikus poświęcił ją 8 grudnia 2001 roku[1].

Wspomnienie Matki Bożej Latyczowskiej obchodzone jest 6 lipca

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Bo%C5%BCa_Latyczowska

Print Friendly, PDF & Email