Wypocznijcie nieco – weekendowe rekolekcje lectio divina 3-5.07.2020

Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny – Dom na Jabłuszku – w Nałęczowie zaprasza na rekolekcje weekendowe lectio divina, które odbędą się w dniach 3-5 lipca 2020 r. Rekolekcje poprowadzi ks. Marek Gątarz, dyrektor Domu, ojciec duchowny Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Lubelskiej.

Czas wakacji sprzyja temu, by nie tylko odpocząć ale i podjąć refleksję nad sensem i jakością naszego odpoczynku. Dobrze jest co jakiś czas zatrzymać się w pędzie życia i stanąć wobec ważnych pytań.

„Wypocznijcie nieco” – to słowa Pana Jezusa wypowiedziane do uczniów, gdy po powrocie z ewangelizacji opowiadali Mu o wszystkim co zdziałali. Zbawiciel polecał, by odpoczęli – dla dobra ich samych jak i tych, do których będzie ich jeszcze posyłał, dla powodzenia misji. Chrystus sam również odpoczywał, szczególnie po ciężkiej pracy. Warto przyjrzeć się temu, jak wyglądał czas Jego odpoczynku – gdy przebywał w samotności albo gdy szedł na rozmowę z Ojcem…

My również – jak ongiś uczniowie – przychodzimy do Jezusa, aby opowiedzieć Mu wszystko to, co On już widział i wie. Opowiadamy Mu o wszystkim, co nas spotkało. Jezus zawsze słucha z cierpliwością naszych opowiadań i wskazuje co możemy zrobić z tym dalej. Również nas zachęca do dbania o odpoczynek…W ciszy i na modlitwie zechcemy pochylić się nad słowami Pana Jezusa z Ewangelii św. Marka: „Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31).

Prowadzi: ks. Marek Gątarz
Rozpoczęcie: piątek 3 lipca o g. 17.00
Zakończenie: niedziela 5 lipca ok. g. 13.00

Zgłoszenia:
e-mail: dom.rekolekcyjny.naleczow@diecezja.lublin.pl
tel. 731 045 821

Print Friendly, PDF & Email