Wiosenne Sympozjum Biblijne – 20.03.2018

Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszamy do udziału w Wiosennym Sympozjum Biblijnym, które odbędzie się 20 marca 2018 roku (wtorek) w Collegium Jana Pawła II (ul. Racławicka 14, C-1031) i będzie poświęcone osobie Ducha Świętego. Tytuł sympozjum brzmi: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Duch Święty w Kościele”.

Przedmiotem zainteresowania jest w tym roku działanie Ducha Świętego w Kościele i refleksja nad recepcją teologii biblijnej w pastoralnej praktyce Kościoła. Wybór tego tematu jest podyktowany chęcią praktycznego włączenia się w realizację programu duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na lata 2017/19. Tę problematykę będą analizować prelegenci reprezentujący różne polskie ośrodki studiów biblijnych w Polsce i za granicą.

W czasie sesji porannej i popołudniowej jest planowanych 8 referatów (każde wystąpienie będzie trwało 30 minut). Została też zorganizowana sesja doktorancka na zakończenie sympozjum (dwa 30-minutowe wystąpienia). Referaty będą wydrukowane (lub przedrukowane) w Analecta Biblica Lublinensia.

Print Friendly, PDF & Email