Wiosenne Dni Biblijne 13.03.2019

Instytut Nauk Biblijnych KUL zaprasza na Wiosenne Dni Biblijne poświęcone kwestii płciowości w Biblii. Tegoroczne spotkanie zatytułowane „Mężczyzną i kobietą stworzył ich (Rdz 1,27). Płciowość w Biblii” odbędzie się 13 marca 2019 r. (środa) w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031.  Początek wydarzenia o godz. 9.00.

Podczas sympozjum przewidywanych jest 9 referatów:

I SESJA – godz. 9.00

  • Ks. W. Chrostowski: „Stworzył Bóg człowieka na swój obraz” (Rdz 1,26) Ludzka cielesność i płciowość jako obraz Boży
  • B. Strzałkowska: Rozporządzenia dotyczące sfery seksualnej człowieka w Księdze Kapłańskiej
  • Ks. H. Witczyk: Boża wizja miłości mężczyzny i kobiety

II SESJA – godz. 11.30

  • Ks. A. Malina: „Jak aniołowie w niebie” (Mk 12,25) Płeć, ciało i zmartwychwstanie
  • Ks. S. Hałas: Ojcowska czy macierzyńska miłość Boga? Wybrane teksty biblijne
  • Ks. Z. Żywica: Płciowość i czystość seksualna a przynależność do 144.000 wykupionych z ziemi w świetle Ap 14,1-5

III SESJA – godz. 15.00

  • Ks. D. Kotecki: Symbolika seksualna w Ef 5,21-33
  • Ks. W. Szczerbiński: Judaizm wobec cielesności i seksualności.człowieka
  • Ks. M. Kowalski: Między darem Bożym a konstruktem społecznym. Wczesnochrześcijańskie rozumienie płciowości na podstawie 1 Listu do Koryntian
Print Friendly, PDF & Email