TV lectio divina – I Niedziela Wielkiego Postu „C” (łk 4, 1-13)

To Duch Święty prowadzi Jezusa na pustynię, aby był poddany probie przez diabła, aby odwieść Go od wypełniania misji na drodze, którą przewidział dla Niego Ojciec Niebieski. Kogo kusi diabeł? Najbardziej tych, którzy chcą pełnić wolę Boga. Inni, zajęci realizacją własnych planów są co najwyżej „pilnowani”, żeby nie zeszli z obranej drogi. Zapraszamy do medytacji biblijnej – ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email