Wakacyjna Akcja Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Przy zachowaniu wszystkich obostrzeń sanitarnych, z końcem czerwca rozpoczęła się Wakacyjna Akcja Caritas dla potrzebujących dzieci z archidiecezji lubelskiej. W tym roku blisko setka dzieci będzie wypoczywać na dwóch turnusach, od 29VI do 8VII oraz od 18 do 27VIII, tradycyjnie ich miejscem wypoczynku będzie Dom Zawierzenia nad Jeziorem Firlej.

Oferta wypoczynku skierowana jest do dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, z placówek opiekuńczo- wychowawczym i rodzin zastępczych (w tym roku ze względu na epidemię z wypoczynku nie będą mogły skorzystać dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi i z Ukrainy). Czas spędzony na wakacjach z Caritas ma być przepełniony miłością, nadzieją, rozmową, wspólnotą i Bogiem (na każdym turnusie obecny jest duszpasterz). Zabawy integracyjne, warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne, festiwale piosenki, turnieje wiedzy, konkursy, to tylko część atrakcji i zajęć przygotowanych dla najmłodszych.

Mimo, iż nasza sytuacja finansowa wciąż jest bardzo trudna, nie mogliśmy zrezygnować z zapewnienia wakacji dzieciom, dla których niekiedy kolonie z Caritas są jedyną formą wypoczynku w ciągu całego roku. Jednak organizacja wypoczynku w dobie epidemii nakłada na naszą organizację konieczność pokrycia dodatkowych kosztów związanych zapewnieniem bezpieczeństwa tj. zakupu chociażby środków ochrony osobistej czy płynów do dezynfekcji. Za Państwa pośrednictwem zwracamy się z apelem do Darczyńców o wsparcie zbiórki środków finansowych na w/w cel.

Więcej szczegółów na stronie www.lublin.caritas.pl/wakacyjna-akcja-caritas/

Pobyt dzieci w „Domu Zawierzenia” nad Firlejem współfinansowany jest w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 przyznanej przez Wojewodę Lubelskiego w imieniu którego działa Lubelski Kurator Oświaty.

Print Friendly, PDF & Email