Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych w ramach wypoczynku w okresie letnim dla dzieci i młodzieży

Wzrastająca tendencja aktywnej działalności Kościoła w krzewieniu postaw ekologicznych
po raz kolejny przyczyniła się do zorganizowania przez Archidiecezję Lubelską wypoczynku w okresie letnim w formule Oazy Ruchu Światło-Życie, którego głównym celem było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

W Oazach wzięło udział 80 dzieci w wieku od 12 do 18 lat z Dekanatów Archidiecezji Lubelskiej, które w dwóch dwunastodniowych turnusach (pierwszy- 25.07.-05.08.2020 r.; drugi- 06.08.-17.08.2020 r.) w Domu Zawierzenia Archidiecezji Lubelskiej w Firleju dzięki opiekunom i zaproszonym gościom mogły nabywać i podnosić swoją świadomość ekologiczną oraz kształtować właściwe postawy ekologiczne, które będą mogły pielęgnować
w środowiskach, do których powróciły po zakończeniu Oazy, a poprzez to inspirować inne osoby do praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.

Zadanie zrealizowane zostało dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Print Friendly, PDF & Email