Wakacyjna Akcja Caritas Archidiecezji Lubelskiej w liczbach

W Wakacyjnej Akcji Caritas Archidiecezji Lubelskiej 2016 wzięło udział  blisko 550 podopiecznych (450 dzieci i 100 osób niepełnosprawnych), swoją opieką otoczyło ich 98 wolontariuszy, a posługę kapłańską pełniło 7 kapłanów: ks. Paweł Ciosmak, ks. Piotr Kasprzak, ks. Wojciech Lisiecki, ks. Wiesław Kosicki, ks. Mieczysław Puzewicz, ks. Drzazga Krzysztof i ks. Bogusław Suszyło.

Wypoczynek trwał dwa tygodnie. Cztery turnusy odbyły się w Domu Zawierzenia nad Firlejem i trzy w Domu Spotkania w Dąbrowicy.

wakacje-z-cal-23

Zabawy integracyjne, warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne, festiwale piosenki, turnieje wiedzy, konkursy i przede wszystkim zajęcia sportowe, to tylko część atrakcji i zajęć przygotowanych dla najmłodszych. Wychowankowie w programie kolonijnym zwrócili także uwagę na integrację oraz naukę zdrowego współzawodnictwa. Podczas każdego turnusu nad formacją duchową dzieci czuwał duszpasterz zapewniając wczasowiczom codzienną Mszę Świętą oraz spowiedź.

Równolegle z wypoczynkiem dla najmłodszych, lubelska Caritas zorganizowała w Domu Spotkania w Dąbrowicy wczasorekolekcje dla blisko 100 osób niepełnosprawnych, którzy przyjechali z całej Polski, aby uczestniczyć w wakacjach przepełnionych Bogiem, modlitwą i opieką wolontariuszy, a także opieką rehabilitanta. Hasłem tegorocznego wypoczynku były słowa: Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie! Podczas pobytu osoby niepełnosprawne były otoczeni opieką 35 wolontariuszy, w tym 5 diakonów. Nad ich formacją duchową czuwali ks. Bogusław Suszyło oraz ks. Krzysztof Drzazga.

cal-dsc_0023-2

Terminy odbytych turnusów wakacyjnych:

Dom Zawierzenia w Firleju:

  • 1 turnus ? 04-15.07.2016, 100 dzieci; formacja duchowa ? ks. Paweł Ciosmak, opiekę nad dziećmi sprawowało 10 wychowawców i 2 ratowników WOPR. Zadanie współfinansowane przez Wojewodę Lubelskiego w imieniu którego działa Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie. Tytuł zadania publicznego: ?Akademia kultury fizycznej i sportu Caritas?
  • 2 turnus ? 18-29.07.2016, 100 dzieci; formacja duchowa – ks. Piotr Kasprzak, opiekę nad dziećmi sprawowało 15 wolontariuszy wychowawców i 2 ratowników WOPR. Zadanie współfinansowane przez Wojewodę Lubelskiego w imieniu którego działa Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie. Tytuł zadania publicznego: ?Zdrowe i aktywne kolonie z Caritas?
  • 3 turnus ? 01-12.08.2016, 100 dzieci; formacja duchowa – ks. Wojciech Lisiecki, opiekę nad dziećmi sprawowało 13 wolontariuszy wychowawców i 2 ratowników WOPR. Zadanie współfinansowane przez Wojewodę Lubelskiego w imieniu którego działa Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie. Tytuł zadania publicznego: ?Lato w Firleju ? kopalnia talentów?
  • 4 turnus ? 15-26.08.2016, 100 dzieci; formacja duchowa – ks. Wiesław Kosicki, opiekę nad dziećmi sprawowało 11 wolontariuszy wychowawców i 2 ratowników WOPR. Organizowany przez Fundację Dantis. Zadanie współfinansowane przez Wojewodę Lubelskiego w imieniu którego działa Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie ?Sportowe Kolonie z Fundacją Dantis?.

Dom Spotkania w Dąbrowicy:

  • 1. turnus ? 05-16.07.2016, 50 dzieci. formacja duchowa – ks. Mieczysław Puzewicz, opiekę nad dziećmi sprawowało 11 wolontariuszy wychowawców. Organizowany przez Fundację Dantis. Zadanie współfinansowane przez Wojewodę Lubelskiego w imieniu którego działa Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie ?Wakacyjna Akademia Kultury Fundacji Dantis?.

wakacje-z-cal-28

Wakacyjna Akcja Caritas Archidiecezji Lubelskiej to dla podopiecznych Caritas czas spędzony na zabawie, wypoczynku oraz modlitwie. A wszystko to dzięki dotacjom i wsparciu darczyńców Caritas, a także dzięki opiekunom,  wolontariuszom i księżom, którzy całkowicie bezinteresownie poświęcają swój wolny czas dla bliźniego.

Print Friendly, PDF & Email