Ankieta – badanie popytu na nową ofertę kulturową

W ramach przygotowania do realizacji projektu dotyczącego konserwacji i restauracji zabytkowych obiektów zlokalizowanych w Lublinie i Kazimierzu Dolnym: Archikatedry Lubelskiej, kościoła pw. św. Piotra (pojezuicki) w Lublinie, dzwonnicy kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym oraz kaplicy pw. św. Anny w Kazimierzu Dolnym, konieczne jest przeprowadzenie badania ankietowego popytu na ofertę kulturową realizowaną w powyższych obiektach.

W związku z powyższym prosimy o wzięcie udziału w badaniu, poświęcenie kilku minut i wypełnienie poniższej ankiety:

ANKIETA – Badanie popytu na nową ofertę kulturową realizowaną w Archikatedrze Lubelskiej, kościele pw. św. Piotra w Lublinie, dzwonnicy kościoła farnego oraz kaplicy św. Anny w Kazimierzu Dolnym.

Ankieta jest realizowana w związku z planowaną realizacją projektu dotyczącego konserwacji i restauracji zabytkowych obiektów zlokalizowanych w Lublinie i Kazimierzu Dolnym: Archikatedry Lubelskiej, kościoła pw. św. Piotra (pojezuicki) w Lublinie, dzwonnicy kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym oraz kaplicy św. Anny w Kazimierzu Dolnym, wraz z dostosowaniem pomieszczeń do nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych i ich udostępnieniem.

Wyniki zostaną wykorzystane do przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Print Friendly, PDF & Email