TV lectio divina – XXVI Niedziela zwykła „A” (Mt 21, 28-32)

Była między nami gorąca dyskusja na temat różnicy między nawróceniem i opamiętaniem się, ponieważ opamiętać się to odczuwać wyrzuty sumienia, mieć uczucie wstrętu do grzechu, ale….Judasz opamiętał się i …wiemy, co zrobił. Zapraszamy na burzę mózgów, by odczytać, co mówi Pan, skoro daje przykład syna, który opamiętał się i wypełnił wolę ojca – ks. Paweł Matyaszewski, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email