106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy – zbiórka do puszek – 27.09.2020

W niedzielę, 27 września 2020 r., obchodzić będziemy 106. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Ojciec Święty Franciszek przygotował na ten dzień Orędzie, zatytułowane: Jak Jezus Chrystus, zmuszeni do ucieczki.
Przyjąć, chronić, promować i integrować przesiedleńców wewnętrznych.

W odpowiedzi na apel Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek o pomoc poszkodowanym w wyniku pożaru w obozie dla uchodźców na wyspie Lesbos, w niedzielę 27 września br., odbędzie się zbiórka do puszek przed kościołami archidiecezji lubelskiej.

Zebrane ofiary oraz wpłat indywidualne należy przesyłać na konto Caritas Archidiecezji Lubelskiej: PL 46 1240 1503 1111 0000 1752 8351.

Wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli prosimy o wsparcie i gest solidarności przez pomoc materialną i modlitwę

bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest od 1914 roku. Według raportu „Global Trends” Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR) w 2019 r. ze swoich ojczyzn uciekło 79,5 miliona osób – ponad 1% światowej populacji. To prawie o 9 mln więcej niż w 2018 roku. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba ta wzrosła prawie dwukrotnie.

Tegoroczne Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy papież Franciszek poświęcił zagadnieniu wewnętrznych przesiedleńców. W skali całego świata, według szacunków podawanych przez organizacje zajmujące się migrantami i uchodźcami, jest to liczba rzędu ok. 33-34 mln, z czego ok. 8,5 mln to ludzie będący ofiarami konfliktów wewnętrznych, a ok. 20 mln to osoby uciekające wewnątrz danego kraju na skutek katastrof naturalnych lub humanitarnych.

W Orędziu z 2018 roku Ojciec Święty wyzwania duszpasterskie w stosunku do każdej osoby ludzkiej zmuszonej do opuszczenia swojej ojczyzny w poszukiwaniu lepszej przyszłości, określił czterema czasownikami: przyjmować, chronić, promować i integrować. W tegorocznym Orędziu dodaje „sześć par czasowników, które odpowiadają bardzo konkretnym działaniom, połączonych ze sobą w związku przyczynowo-skutkowym”:

  • Trzeba znać, żeby zrozumieć.
  • Trzeba zbliżyć się, aby służyć.
  • Trzeba słuchać, żeby się pojednać.
  • Trzeba się dzielić, żeby się rozwijać.
  • Trzeba angażować, żeby promować.
  • Trzeba się dzielić, żeby się rozwijać.

Zobacz: ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA 106. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY

Print Friendly, PDF & Email