TV lectio divina – X Niedziela zwykła „B” (Mk 3, 20-35)

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu znamy z katechizmu, ale kontekst społeczno-polityczno-kulturowy świata, w którym żyjemy domaga się, by próbować odczytać biblijny sens bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu we współczesnych uwarunkowaniach i może ono urastać nawet do kategorii grzechu strukturalnego. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email