TV lectio divina – VI Niedziela zwykła „C” (Łk 6, 17.20-26)

Kto nie chciałby być szczęśliwy? Każde życzenia, które sobie składamy zawierają myśl o szczęściu w życiu. Dzisiejsza medytacja biblijna o szczęśliwych (błogosławionych) i …przeklętych. Na wspólne lectio divina zapraszają ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email