Miłość ciebie szuka

Instytuty świeckie życia konsekrowanego zapraszają na dzień skupienia wszystkie panny i wdowy w wieku od 20 do 40 lat, pragnące całkowicie poświęcić swoje życie Bogu w środowisku, w którym żyją.

Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2019 r. (sobota). Zgłoszenia przyjmowane są do 16 lutego br. [e-mail: ochotniczki@wp.pl]

Print Friendly, PDF & Email