TV lectio divina – Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Chrystus na Krzyżu modlił się do Ojca: „przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”, św. Szczepan modlił się za swoich zabójców: „nie poczytuj im tego grzechu”. Bez Ducha Świętego to niemożliwe, żebyśmy przebaczali, zwłaszcza wrogom. Jaka jest moc, gdy bierzemy grzechy innych na siebie, moc miłości. A jednak Zmartwychwstały mówi do Apostołów: „komu odpuścicie…komu zatrzymacie..”.

Medytację biblijną prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email