Rodzina wobec współczesnych wyzwań

plakat v2Centrum Jana Pawła II w Lublinie, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej oraz Fundacja Rozwoju KUL i Rada Wydziałowego Samorządu Studentów WPPKiA zapraszają 28 maja 2015 r. na konferencje naukową Rodzina wobec współczesnych wyzwań organizowaną w ramach Marszu dla Życia i Rodziny 2015. Konferencja rozpocznie się Msza świętą o godz. 8.00 w Kościele Akademickim KUL.

PROGRAM KONFERENCJI:

8:00 – Msza Święta – Kościół Akademicki

9:15 – Rozpoczęcie Konferencji, Aula C-1031

  • Ks. dr T. Pajurek (Prezes Centrum JP II)
  • Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (Dziekan Wydziału Teologii) – Otwarcie Konferencji

9:45 – Sesja I
 Temat: Rodzina dobrem wspólnym każdego społeczeństwa
Przewodnicząca: dr Agnieszka Zaborowska

09:45 – 10:00  Ks. dr Mirosław Brzeziński – ?Miłość i życie misją rodziny”
10:00 – 10:15   Dr hab. Piotr Telusiewicz – ?Prawna ochrona rodziny – aktualne problemy”
10:15 – 10:30   Ks. dr hab. Jarosław Jęczeń – ?Pro life czy anty-life mentality w mass mediach”
10:30 – 10:45   Dr hab. Barbara Kiereś -?Życie ludzkie jako dobro wspólne życia społecznego”
10:45 – 11:00   Dyskusja

11:15 – Sesja II
 Temat: Działalność organizacji na rzecz ochrony tożsamości rodziny
Przewodnicząca: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz

11:15 – 11:30   Fundacja PRO – Krzysztof Kasprzak – ?Kampanie pro-life na przykładzie działalności
Fundacji Pro – prawo do życia” 11:30-l 1:45 Tomasz Pitucha – ?Działania i inicjatywy instytucji samorządowych na rzecz polityki
prorodzinnej”
11:45 – 12:00   CMtas Christiana o. Lublin – ?Inicjatywy na rzecz rodziny organizacji pozarządowych
na przykładzie Katolickiego Stowarzyszenia Civifas Christiana” 12:00-12:15 Dyskusja
12:15   Ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, Dyrektor INOR – Zamknięcie konferencji

13:45 – Sesja studencka C-1031
Tematyka: Ochrona życia i tożsamości rodziny
Prowadzenie: dr Katarzyna Zielińska-Król

14:00 – 14:10   Dominika Ziółkowska ?”Objawy płodności – co to znaczy NPR?”
14:10 – 14:20   Agata Szczęśniak – ?Wokół niepłodności małżeńskiej”
14:20 – 14:30   Małgorzata Szczeszek – ?Postawy prokreacyjne młodych kobiet”
14:30 – 14:40   Dominika Pasieczna – ?Prawnokarna ochrona prawidłowego funkcjonowania rodziny”
14:40 – 14:50   lic. Miłosława Malinowska – ?Prawa rodziny w świetle Konstytucji RP”
14:50 – 15:00   mgr lic. Magdalena Tuszyńska – ?Tradycyjny model rodziny czynnikiem chroniącym
jej tożsamość”
15:00 – 15:15   Dyskusja i zakończenie

PLAKAT-pdf

Print Friendly, PDF & Email