TV lectio divina – II Niedziela Adwentu „A” (Mt 3, 1-12)

Wydajcie owoc godny nawrócenia, mówienie, że jestem wierzący, ochrzczony, praktykujący czy niepraktykujący niewiele znaczy, dla Pana ważne są owoce nawrócenia – jesteś pszenicą czy plewą? Żyjesz prowadzony i wyposażony w moc Ducha czy wg swego „widzimisię”? To dość szybko się pokazuje w praktyce życia – jedni zostali męczennikami, a drudzy poszli w rozsypkę. A jak dziś Pan dokona oczyszczenia swego Ludu? Zapraszamy na medytację biblijną – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email